Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.10 SANAT FELSEFESİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Felsefe tarihi boyunca filozofların düşünce sistemlerinde sanat alanındaki düşüncelerine odaklanarak bir edim olarak sanatı anlamak ve bu konuda dile getirilmiş felsefi önermeleri incelemek.
Dersin İçeriği : • Sanat ve Estetik Kavramlarının neliği<br />• Sanat Kuramları ve Sanatın Ontolojik Unsurları<br />• Güzellik ve Sanat da Deha<br />• Postmodernizm ve Sanat Eleştirisi<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Yayınları, 2008, İstanbul.<br />2. Afşar Timuçin, Estetik, Bulut Yayınları, 2008, İstanbul.<br />3. Aydın Işık, Din ve Estetik Felsefi Bir İnceleme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2013.<br />4. İhsan Turgut, Sanat Felsefesi, Üniversite Yayınları, 1993, İzmir.<br />5. Benedetto Croce, İfade Bilimi ve Genel Lingustik Olarak Estetik, Bir Girişle Birlikte Çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, 1983, İstanbul.<br />6. Hegel, Estetik I, Çev. Taylan Altuğ-Hakkı Hünler, Payel Yayınevi, 1994, İstanbul.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım,<br />Sınıf içi uygulama<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yıldız Karagöz Yeke
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sanat eserine yaklaşımı öğrenir.
  • 2 Estetik kavramını sorgular.
  • 3 Antik Yunan güzellik anlayışını öğrenir.
  • 4 Sanat eserinde doğruluk ve gerçeklik ilişkisini sorgular.
  • 5 Güzel ve sanata ilişkin kavramsal bir çerçeve kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sanat ile Estetik İlişkisi
2.Hafta *Antik Yunan Güzellik Anlayışı
3.Hafta *Platon ve Aristoteles´in Sanat Düşünceleri
4.Hafta *Hegel´in Estetik Düşüncesi
5.Hafta *Nietzsche´nin Estetik Evren İmgesi
6.Hafta *Marxist Sanat Kuramı
7.Hafta *Croce Estetiği
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Freud ve Sanatın Psikanalitik Öğeleri
10.Hafta *Postmodernizm
11.Hafta *Sanat Eserinde Zanaat-Sanat Ayrımı
12.Hafta *Sanat da Deha
13.Hafta *Estetik Kriterlere Göre Sanat Eserlerinin Değerlendirilmesi
14.Hafta *Sanat Eleştirisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 4 2,00 8,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 4 2,00 8,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00