Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.09 BİLİM TARİHİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere bilim tarihinin öncü ve kuramcı uzmanlarını tanıtmak, bilim tarihi literatürü ve yeni tartışılmaya başlanan bilim tarihi yazımlarıyla ilgili bilgi vermek, söz konusu alana ilişkin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri ana hatlarıyla aktarmak ve günümüze gelinceye değin bilim tarihindeki gelişmeleri herhangi bir uygarlık merkezi veya coğrafyayı ayırt etmeksizin olabildiğince ayrıntılı bir temayla anlatmaktır. Bilim tarihine ait temel kavramlar, “bilimsel devrim” olarak kavranan dönemden önce ve sonra vuku bulan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bilim yapma söylemlerinin tahlili, özel olarak felsefenin söz konusu gelişmelere göre nerede durduğu ve bilimsel gelişmelerde söz sahibi bilim insanlarının tarihte iz bırakmış etkinlikleri izah edilerek bilim tarihi hakkında derinliğine bir perspektif kazandırılmak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : 1- Bilim tarihi alanının ortaya çıkışı ve kaynakları, 2- İnsanlık tarihinde iz bırakmış farklı uygarlık alanlarının bilim tecrübeleri 3- Modern bilim tarihi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Peter Whitfield, Batı Biliminde Dönüm Noktaları, Çeviren:Serdar Uslu, Küre Yayınları, 2008, İstanbul. 2- Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, Çeviren: Ekmeleddin İhsanoğlu-Feza Günergun, Tübitak Yayınları, 2. Basım, 2003, Ankara. 3- Steven Shapin, Bilimsel Devrim, Çeviren: Ayşegül Yurdaçalış, İzdüşüm Yayınları, 2000, İstanbul. 4- Paolo Rossi Modern Bilimin Doğuşu, Çeviren.: Neşenur Domaniç, Literatür Yayıncılık, 2009, İstanbul. 5- Stephen F. Mason, Bilimler Tarihi, Çeviren: Umur Taybelge, T.C. Kültür Bakanlığı, 2001, Ankara. 6- John Henry, Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri; Çeviren: Selim Değirmenci, İstanbul: Küre Yayınları, 2008. 7- Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, Çeviren: Abdurrahman Aliy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2. Basım, 2008, 5 cilt, İstanbul. 8- Thomas S. Kuhn, Kopernik Devrimi, Çeviren: Halil Turan-Dursun Bayrak-Sinan K. Çelik, İmge Kitabevi, 2007, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir

  • 1 Bilim tarihi alanının ortaya çıkışı ve kaynaklarını bildirir.
  • 2 İnsanlık tarihinde iz bırakmış farklı uygarlık alanlarının bilim tecrübelerini izah eder.
  • 3 Modern bilim tarihini ve geçirdiği aşamaları tahlil eder.
  • 4 Bilimlerin gelişmesi için önemli olan insani gereksinimleri tahlil eder.
  • 5 Çağdaş dönemde bilimsel gelişmenin muhtemel alanlarını haber verir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 14,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 3 2,00 6,00
Toplam : 54,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00