Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.08 İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere ‘İslam Felsefesi’ isimlendirmesinin felsefi, coğrafi, siyasi, tarihi ve kültürel gerekçeleri ve İslam felsefesinin özgünlüğü hakkında, İslam felsefesini mümkün ve anlamlı kılan siyasi, tarihi, dini ve kültürel koşullar hakkında, ayrıca söz konusu felsefe yapma tarzının ortaya çıkardığı temel problem alanları ve sorunlar ile onun genel felsefe tarihinde edindiği ayrıcalıklı konum hakkında bilgi vermektir. Bu ders ile öğrencilerin genel bir İslam felsefesi formasyonu edinmeleri, varlık, bilgi, ahlak, din, siyaset ve sanat alanlarında İslam felsefesinin ürettiği muhtevayı ve Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi’nin mevcudiyetini şekillendiren temel problemler hakkında etraflıca bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : İslam felsefesinin temel kavramları, kaynakları, temsilcileri ve İslam felsefesinin farklı ekol ve temsilcileri arasında ortak işlenen ve çözüm bulunmaya çalışılan sorunlar, konular ve temalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, Çev.: M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, 2. Basım, 2008, İstanbul. 2- İlhan Kutluer, İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İz Yayıncılık, 2001, İstanbul. 3- Ahmet Arslan, İslâm Felsefesi Üzerine, Vadi Yayınları, 1999, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir

  • 1 İslam felsefesinin ne olduğunu, onun hangi anlamda özgün olduğunu bildirir.
  • 2 Antik Yunan’dan ve Ortaçağ Yeni-Platonculuğundan kalan felsefi mirasın İslam felsefesine ne düzeyde kaynaklık ettiğini bildirir.
  • 3 Bir medeniyet olarak İslâm’ın içerisinde felsefenin nasıl anlaşıldığını ve ne tür bir insani işlev üstlendiğini, mevzubahis olan felsefe tarzının varlık, bilgi, ahlak, din, siyaset ve sanat sorunlarına yaklaşım içeriğini tahlil eder.
  • 4 Klasik bilimlerin İslam felsefesinde nasıl bir evrim geçirdiklerini ve söz konusu felsefe yapma tarzı ile ne tür yeni insani sorun alanlarının yaratıldığını öğrenir ve açıklar.
  • 5 İslam felsefesinin çağdaş Türkçe düşüncedeki yerini tayin eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00