Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.02 OSMANLI TÜRKÇESİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı dönemi Türkçesine başlangıç sağlamak üzere; alfabe ve yazı sistemi, Arap alfabesi ile basılmış metinleri okuma, telaffuz şekilleri ile sadece Türkçeye mahsus temel gramer bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği : Osmanlı Alfabesinin öğretilmesi, Osmanlı Türkçesi imla kurallarının öğretilmesi, Matbu metin üzerinde okuma ve yazmanın öğretilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Yılmaz Kurt, Osmanlıca I-II, İstanbul 2001. - Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, İstanbul 2010. - Mahmut Ak-Fahameddin Başar, Osmanlı Türkçesi: Gramer, Tarihi Metinler, Belgeler, İstanbul 2004. - Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 2000. - Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat, İstanbul 2007.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, ödev, Soru-cevap, sınıf içi uygulama.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Türkyılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Osmanlı-Arap alfabesini tanır.
  • 2 Osmanlı Türkçesini seslendirebilme ve okuyabilme yeteneklerini kazanır.
  • 3 Osmanlı Türkçesinde yazılmış metinleri basit transkripsiyon kurallarına göre Latin harflerine çevirir.
  • 4 Günümüz Türkçesiyle yazılmış metinleri Osmanlı alfabesiyle yazar.
  • 5 Osmanlı Türkçesinin dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • 6 Basılı Osmanlı Türkçesi metinleri okur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi
2.Hafta *Osmanlı alfabesindeki harflerin tanıtımı
3.Hafta *Harflerin bitişmeleri, bitişik-ayrı harfler ve yazılışları
4.Hafta *Arapça-Farsça vezinler, kelime okuma çalışmaları
5.Hafta *Arapça-Farsça tamlamalar, çoğullar ve metin okuma çalışmaları
6.Hafta *Arapça sayılar ve metin okuma çalışmaları
7.Hafta *Arapça günler ve aylar; metin okuma çalışmaları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İmlaya ilişkin umumi kaideler; metin okuma çalışmaları
10.Hafta *Türkçe kelime köklerinin ve eklerinin imlası; metin okuma çalışmaları
11.Hafta *Arapça ve Farsça dilinin bazı elementleri; metin okuma çalışmaları
12.Hafta *Metin okuma çalışmaları
13.Hafta *Metin okuma çalışmaları
14.Hafta *Metin okuma çalışmaları
15.Hafta *Metin okuma çalışmaları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 58,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00