Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
OZD103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecini Avrupa'nın gelişim süreciyle karşılaştırmalı olarak incelemek, Türk modernleşmesini, modernleşme sürecinin Osmanlı köklerini, modernleşme sancılarını tartışmak, Mütareke ortamı ve Milli Mücadele sürecini dönemin kaynakları ışığı altında değerlendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni doğuran şartları ortaya koymak, Atatürk inkılapları hakkında bilgi vermek, Cumhuriyet devrinin siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihini analiz etmek, iç ve dış politika meselelerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Yeni ve Yakınçağda Avrupa'daki gelişmeler, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci, I. Dünya Savaşı ve sonrası, Milli Mücadele süreci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, Atatürk dönemi inkılapları, siyasi gelişmeler, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, 1945 sonrası dünyadaki siyasi gelişmeler ve Türkiye'nin batıyla entegrasyonu, Kıbrıs Meselesi, Ermeni Meselesi, Askeri darbeler ve anayasal gelişmeler, 1980 ve sonrasına genel bakış.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, (çev. Yavuz Alogan), İstanbul 2011. <br />2. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2008. <br />3. Kemal H. Karpat, Osmanlı Modernleşmesi, (çev. Akile Zorlu Durukan), Ankara 2008.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Belgesel gösterimi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Avrupa tarihindeki gelişmeleri öğrenir ve bunların dünya tarihi üzerindeki etkisini kavrar.
  • 2 Osmanlı Devleti'nin çözülme sürecini bilir.
  • 3 Osmanlı-Türk modernleşmesini ve sorunlarını kavrar.
  • 4 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlayan tarihsel süreci analiz edebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin amacı, tanıtımı ve temel kavramlar
2.Hafta *Erken modern dönemden XX. yüzyıla Avrupa ve dünya tarihindeki gelişmeler ve sonuçları
3.Hafta *Osmanlı Devleti'nin çözülüş süreci (XVII-XVIII. yüzyıllar)
4.Hafta *XIX. yüzyıl başında Osmanlı Devleti'nin siyasi durumu ve ilk yenilik hareketleri
5.Hafta *Tanzimat dönemi ve reformlar, dönemin iç ve dış gelişmeleri
6.Hafta *II. Abdülhamid dönemi: İç ve dış gelişmeler, reformlar
7.Hafta *II. Meşrutiyet'in ilanı, iç ve dış tepkiler, 31 Mart Olayı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Balkan Savaşları ve Osmanlı Devleti
10.Hafta *I. Dünya Savaşı (sebepleri ve savaş süreci)
11.Hafta *I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti: Çöküşe giden yol
12.Hafta *Mondros Mütarekesi, işgaller ve Milli Mücadele'nin başlangıcı
13.Hafta *Yerel ve ulusal kongreler, TBMM'nin kuruluşu ve siyasi gelişmeler
14.Hafta *Milli Mücadele dönemi savaşları
15.Hafta *İşgalden kurtuluş ve Mudanya Mütarekesi

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Vize 2 : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 7,00 7,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 61,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 4,00