Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SU109 GENEL FİZİK 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye doğa ile ilgili problemleri fizik kanunlarından yararlanarak çözebilme yetisi kazandırmaktır
Dersin İçeriği : Genel Fizikte Temel Kavramlar, Su ürünlerinde verinin grafik ve fonksiyon ile gösterimi, Kuvvet, Vektörler, Hız, Dinamik, Moment, Dönme Enerji ve Statik Hesaplamaları, Sıvı ve Gazların Dinamiği
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Serway,R.A. & Beichner,R.J. Physics for Scientists and engineers with modern physics (Fen ve mühendislik için Fizik 1 ),Saunders College Publishing (©2000) [ Palme Yayıncılık 2002. Yardımcı Kitaplar: Ertaş,İ. ,1993,Denel fizik dersleri vol. 1 ,Ege Üniversitesi Basımevi-Izmir
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunuş Yolu ile Öğretim, Doğrudan Anlatım, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Ölçümlerle elde edilen verilerin kullanılmasında verileri grafiklerle ve fonksiyonlarla ifade edebilme
  • 2 Skaler ve vektörel niceliklerle işlem yapabilme
  • 3 Kuvvetlerin dengesi ile ilgili problemleri çözebilme
  • 4 Dinamiğin kanunlarını kullanarak güncel hayatta ve doğadaki problemleri çözebilme
  • 5 Dönme hareketlerini analiz edebilme, korunumlu ve korunumsuz sistemlerde açısal momentuma örnekler verebilme
  • 6 Hareket tiplerini analiz edebilme , su ürünleri mühendisliği problemlerine uygulayabilme
  • 7 Akışkanlar statiğinde basınç , hidrostatik basınç , kaldırma kuvveti ve yüzey gerilim kuvvetleri ile ilgili problemleri çözebilme
  • 8 Akışkanlar dinamiği problemlerinde Bernouilli denklemini problemi çözecek şekilde düzenleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel Kavramlar,Birim sistemleri, hatalar, verilerin grafiklerle ifade edilmesi, Doğru orantı ve çizgisel fonksiyonlar
2.Hafta *Üslü fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar , ters kare bağıntıları ve deniz biyolojisinde uygulamaları
3.Hafta *Vektörler ve işlemleri
4.Hafta *Kinematik, ortalama hız, anlık hız, değişken hız, ivme, bağıl hız tek boyutlu hareket sabit ivmeli Serbest düşen cisimler, atış hareketi, Düzgün dairesel hareket, basit harmonik hareket
5.Hafta *Statik : kesişen kuvvetlerin bileşkesi, döndürme momenti ,paralel kuvvetler, kuvvet çifti, paralel kuvvetler ve denge koşulları, aağırlık merkezi , kütle merkezi , bir düzlemde yer alan paralel olmayan kuvvetler ve denge koşulları
6.Hafta *Dinamik : Newton kanunları ,eylemsizlik kuvvetleri ,sürtünme kuvvetleri , genel çekim ve gravitasyon kanunu
7.Hafta *İş , güç, enerji , momentum ve korunum ilkeleri
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Açısal hareket Kinetiği, dönme ataleti ve momentumu
10.Hafta *Harmonik hareketler ve sarkaçlar
11.Hafta *Akışkanlar statiği : ideal ve gerçek sıvılar ,yüzey gerilim kuvvetleri , basınç kavramı , kaldırma kuvveti
12.Hafta *Gazların genel özellikleri , hava basıncı , basıncın yükseklikle değişimi, barometre ve manometreler
13.Hafta *Akışkanlar dinamiği: süreklilik denklemi, bernouilli denklemi ve uygulamaları
14.Hafta *Viskozite
15.Hafta *Laminer akış ,Girdaplı akış, Magnus olayı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 8,00 16,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 16 1,00 16,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 95,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00