Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE115 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapılan çalışmaları, malzeme teknolojilerini, süreçleri, ürünleri ve yenilikleri mühendis adaylarına tanıtmak ve açıklamaktır.
Dersin İçeriği : 1. Giriş ve Tanışma 2. İlkçağlardan günümüze Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin gelişimi 3. Dünyada ve Türkiye’de malzeme alanındaki eğitim ve teknolojideki gelişmeler 4. Malzemelerin sınıflandırılması 5. Metalik malzemeler 6. Seramik malzemeler 7. Polimer malzemeler 8. Kompozit malzemeler 9. Nanomalzemeler 10. Seminer 11. Teknik gezi-1 12. Vize 13. Teknik gezi-2 14. Final Sınavı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. William D. Callister, Materials Science and Engineering, An Introduction (2007) John Wiley & Sons, Inc. 2. James F. Shackelford, Introduction to materials science for engineers (2009)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğretim Üyesi dersi anlatır. Anlatım sırasında işlenen konularla ilgili görsel sunum ve dökümantasyon ile öğrencilere gerekli açıklamaları yapar. Endüstriden misafirlerden seminer dinlenecektir. Öğrencilerin yapılacak teknik geziler ile temel malzeme alanları ve üretim yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları sağlanır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders sırasında teorik eğitimin yanı sıra sektörden uzman kişilerin vereceği seminerler, saha gezileri ile ders uygulamaları da yapılmış olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Özgür Seydibeyoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Tüm Bölüm Öğretim Üyeleri
Dersin Verilişi : Dersin her konusu ayrı ayrı konusunda uzman olan öğretim üyeleri tarafından verilir.

  • 1 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili temel kavramları açıklar.
  • 2 Malzeme Mühendisliğinin tarihsel gelişimini ve güncel uygulamalarını değerlendirir.
  • 3 Malzemelerin üretim süreçleri, sınıflandırılması, özellikleri ve davranışlarını temel düzeyde analiz eder.
  • 4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili sektörlerin küresel ve ulusal ekonomi üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirir.
  • 5 Mühendislik sorumluluk ve etik ilkelerini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *İlk çağlardan günümüze malzeme endüstrisindeki gelişmeler. Malzeme bilimi insanlıkla aynı tarihe sahiptir. Bu tarihi gelişmeler anlatılacaktır.
3.Hafta *Malzeme endüstrisi ve bilimindeki güncel gelişmeler. Tarihsel sürecin ardından öğrenciler malzeme bilimindeki heyecan verici gelişmeleri öğrenecekler.
4.Hafta *Malzemelerin sınıflandırılmas. Öğrenciler malzemelerin sınıflandırmasını kristal yapılar, bağlanma ve uygulamalar açısından öğrenecekler.
5.Hafta *Metalik malzemeler, ham maddeler, üretim teknikleri, uygulamalar.
6.Hafta *Seramik malzemeler, ham maddeler, üretim teknikleri, uygulamalar.
7.Hafta *Polimer malzemeler, ham maddeler, üretim teknikleri, uygulamalar.
8.Hafta *Kompozit Metalik malzemeler, ham maddeler, üretim teknikleri, uygulamalar.
9.Hafta *Nanomalzemeler, ham maddeler, üretim teknikleri, uygulamalar.
10.Hafta *Seminer
*Seminer
11.Hafta *Teknik Gezi 1
*Teknik Gezi 1
12.Hafta *Vize
13.Hafta *Teknik Gezi2
*Teknik Gezi2
14.Hafta *Final
*Final
15.Hafta *..

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Ödev 2 : 10,000
  • 4 Ödev 3 : 10,000
  • 5 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 4,00 16,00
Final 1 2,00 2,00
Alan Çalışması 4 4,00 16,00
Teorik Ders Anlatım 7 14,00 98,00
Toplam : 134,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00