Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBK304 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders çevre sorunlarını incelemek ve tartışmak için gerekli olan kavramsal, teorik, epistemolojik ve yöntemsel yönelimleri öğrencilere sunarak etkili politikaların geliştirilmesinin farklı yollarını araştıracaktır.
Dersin İçeriği : Hava kirliliği, kuraklık gibi meselelerden iklim değişikliğine kadar birçok çevre sorunu bu derste incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Okuma Paketi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : ders anlatımı, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Duygu Kaşdoğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Duygu Kaşdoğan
Dersin Verilişi : ders anlatımı tartışma

  • 1 Çevre, ekoloji ve doğa kavramlarının kullanımındaki farklılıkları öğrenme
  • 2 Toplum ve doğa arasındaki karmaşık ilişkileri analiz edecek kavramsal ve teorik araçları geliştirme
  • 3 Çevre sorunları ve ekolojik kriz arasındaki farkları ayırt edebilme
  • 4 Çevre sorunlarının çözümüne yönelik politika geliştirme yöntemlerini öğrenme
  • 5 Sermaye, iktidar ve çevre sorunları arasındaki bağlantıları analiz edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çevre, bilim ve politika
2.Hafta *çevre ve toplum müdahalesi
3.Hafta *çevre topluluk ilişkileri
4.Hafta *Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği
5.Hafta *kültürel çevre
6.Hafta *çevre ve ekonomi
7.Hafta *felsefik temeller
8.Hafta *çevre akımları ve çevrecilik
9.Hafta *çevre politikaları
10.Hafta *çevre politikaları araçları
11.Hafta *çevre politikalarının uluslararası boyutları
12.Hafta *çevre yönetimi ve Türkiye
13.Hafta *çevre politikalarına ilişkin temel yasal belirlemeler
14.Hafta *tartışma
*discussion

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 3,00 15,00
Proje 0 0,00 0,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 155,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00