Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBK206 KENTLEŞME VE ÇEVRE II 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders kentleşme ve çevre sorunları arasındaki karmaşık ilişkileri inceler. Teorik metinler ve ampirik tartışmalar ile eleştirel kent ve çevre çalışmalarının temel kavramları ve analiz yöntemleri sunulacaktır.
Dersin İçeriği : Mekan ve doğa arasındaki ilişkiler nelerdir? Doğa, sermaye ve kent arasındaki ilişkiler nasıl görünür kılınır? Temel teorik metinler yardımıyla dersin ilk yarısında tartışılacak bu sorular, dersin ikinci yarısında neoliberalleşme, iktidar ilişkileri, politik ekoloji, müşterekler, kent-kır ilişkisi ve sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde yakından, ampirik örnekler üzerinden incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : okuma paketi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Soru-Cevap Tartışma Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Duygu Kaşdoğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : sözel

  • 1 Doğa, ekoloji ve çevre kavramları arasındaki farkları açıklar
  • 2 Kentleşme ve çevre sorunları arasındaki ilişkiyi tartışır
  • 3 Farklı çevre sorunları arasındaki bağlantıları kurar
  • 4 Güncel kentleşme ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olur
  • 5 Çevre sorunlarının çözümüne yönelik farklı yaklaşımları karşılaştırmalı inceler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
2.Hafta *Eleştirel Kent Teorisi (I)
3.Hafta *Eleştirel Kent Teorisi (II)
4.Hafta *Mekan (I)
5.Hafta *Mekan (II)
6.Hafta *Doğa (I)
7.Hafta *Doğa (II)
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Neoliberalleşme
10.Hafta *Neoliberalleşme (II)
11.Hafta *İktidar
12.Hafta *Politik Ekoloji
13.Hafta *Müşterekler
14.Hafta *Kent-Kır
15.Hafta *Sürdürülebilir Kalkınma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 3,00 15,00
Proje 0 0,00 0,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 127,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00