Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBK204 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı’nın son döneminden ve modern Türkiye’ye geçişte toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapıdaki temel değişim ve dönüşümleri açıklamak.
Dersin İçeriği : Toplumsal yapı ve toplumsal kurumların nasıl tanımlayarak toplumsal değişimin dinamiklerini inceleme. Osmanlı’nın toplumsal yapısı incelenerek, Cumhuriyet’e geçişte ne türlü dönüşümlerin olduğunu açıklama.Bugünkü Türkiye’nin toplumsal sorunlarını yaratan temel dinamikleri inceleme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İligli seçilmiş makaleler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders içi tartışmalara katılım gerekli
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Dr. Duygu Kaşdoğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : *
Dersin Verilişi : Ders anlatımı, tartışma

  • 1 Türkiye’nin toplumsal yapısını şekillendiren sosyo-ekonomik olguları ve siyasal olayları anlama ve yorumlama.
  • 2 Türkiye’nin toplumsal yapısını anlama ve üretilen politikaları değerlendirebilme.

  • 3 Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki süreklilik ve kopuşları anlayabilme.
  • 4 Siyasal sistemler ile toplumsal yapı arasında bağ kurabilme.

  • 5 İnterdisipliner bir perspektife sahip olabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş
2.Hafta *Toplumsal yapı, toplumsal kurumlar, gruplar ve toplumsal değişme
3.Hafta *Osmanlı sosyal yapısı
4.Hafta *Osmanlıdan Cumhuriyete değişme ve süreklilik

5.Hafta *Cumhuriyet, devrimler, ve toplumsal yapı

6.Hafta * Türkiye’de siyaset ve demokrasi
7.Hafta * Küreselleşme
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Kentler, gecekondular, köyler
10.Hafta *İstatistiklerle Türkiye
11.Hafta * Yoksulluk ve sosyal politikalar
12.Hafta *Eğitim
13.Hafta *Eğitim
14.Hafta * Osmanlıdan Cumhuriyete birlikte yaşama sorunları ve çokkültürlülük

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 2,00 2,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00