Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBK205 KENTLEŞME VE ÇEVRE I 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, kent ve kentleşme süreci ile ilgili genel kavram ve kuramları incelemek, tarihsel bir perspektifle dünyadaki farklı kentleşme süreçlerini anlamak, Türkiye’deki kentleşme ve planlama politikalarını tartışmak ve kentleşmenin getirdiği tarihsel ve güncel sorunları tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Kentleşmenin tanımı, dinamikleri ve nedenleri; kentleşme kuramları; dünyadaki kentleşme modelleri; Türkiye’de geçmişten günümüze kentleşme ve planlama politikaları; kentleşme ve kentlerin dönüşüm sürecinin yarattığı güncel sorunlar bu dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders içeriğle iligli makalerin yer aldığı okuma paketi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma, görsel materyal, bireysel çalışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kaşdoğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : anlatım, soru-cevap, tartışma

  • 1 Kent ve kentleşme kuramlarını tartışabilecektir
  • 2 Dünyadaki kentleşme süreçlerini tanımlayabilecektir
  • 3 Türkiye’deki kentleşme ve imar politikalarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilecektir.
  • 4 Türkiye’deki kentleşme ve kentsel planlama politikalarını tanımlayabilecektir.
  • 5 Günümüzde, Türkiye'deki kentleşme ve dönüşüm süreçlerinin getirdiği sorunları tartışabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Dersin içeriğinin, gerekliliklerinin ve değerlendirme kriterlerinin haftalık programla birlikte tanıtımı
*-
*-
*-
2.Hafta *Kentleşme ile İlgili Genel Tanımlar
*-
*-
**
*-
3.Hafta *Türkiye’de kentleşme
*-
*-
*-
*-
4.Hafta *Farklı Sistemlerde Kentleşme ve Kent Politikası
*-
*-
*-
*-
5.Hafta *Kent Kuramları
*-
*-
*-
*-
6.Hafta *Ara sınav
*-
*-
*-
*-
7.Hafta *Kent Planlaması Kuramları ve Hazırlık Süreci
*-
*-
*-
8.Hafta *Kent Planlaması Kurumları ve Evreleri
*-
*-
*-
9.Hafta *İmar Planları ve Uygulamaları (Küçük sınav)
*-
*-
*-
10.Hafta *Konut Politikaları ve Kentsel Dönüşüm
*-
*-
*-
11.Hafta *Konut Politikalarının Gelişimi
*-
*-
*-
12.Hafta *Gecekondu Sorunu ve Politikaları (Küçük sınav)
*-
*-
*-
13.Hafta *Kentbilim ve Toprak Sorunu
*-
*-
*-
14.Hafta *Dönemin Değerlendirilmesi
*-
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 3,00 15,00
Proje 0 0,00 0,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 127,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00