Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE589 UZMANLIK ALANI 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyla ilgili değişkenler, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İlgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Elif Alyamaç Seydibeyoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Onur Ertuğrul
Doç. Dr. Hüsnügül Yılmaz Atay
Doç. Dr. Mücahit Sütçü
Doç. Dr. Cem Tozlu
Doç. Dr. Fethullah Güneş
Prof. Dr. Mehmet Özgür Seydibeyoğlu
Prof. Dr. Şerafettin Demiç
Dersin Verilişi : Öğrenci ile yüz yüze ve birebir tartışma yapılır.

  • 1 Öğretim izlencesi oluşturur. Kullandığı izlenceyi değerlendirir.
  • 2 Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
  • 3 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
  • 4 Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
  • 5 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Seminer : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 3 3,00 9,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Laboratuvar 10 3,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ev Ödevi 5 7,00 35,00
Araştırma Sunumu 4 2,00 8,00
Seminer 1 1,00 1,00
Toplam : 191,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00