Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CHE103 GENEL KİMYA 3,00 2,00 0,00 5,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kimya biliminin temel yöntem ve kavramlarını tanıtmak, edindiği bilgileri kullanarak analiz ve sentez yapabilme kabiliyetini geliştirmek ve mesleki yaşamında kullanabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Atomlar, Moleküller ve İyonlar; Kimyasal Denklemlerde ve Formüllerde Hesaplamalar: Bileşiklerin Kütlesi ve Mol Kavramı; Maddenin Gaz Hali: Gaz Kanunları; Termokimya; Atomun Kuantum Teorisi; Elektron Dağılımı ve Periyodik Tablo: Atomların Elektronik Yapısı; İyonik ve Kovalent Bağlanma; Maddenin Fazları: Gazlar, Sıvılar ve Katılar; Sulu Çözeltiler ve Sulu Ortamda Gerçekleşen Kimyasal Tepkimler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Darrell Ebbing, Steven D. Gammon; General Chemistry, 9th Edition; 2007; Houghton Mifflin; ISBN-10: 0618857486, ISBN-13: 978-0618857487. 2. Genel Kimya, R. H. Petrucci, W. S. Harwood, Palme Yayıncılık (8. Baskı), Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar ve Sepil Aksoy. 3. Genel Kimya, R. Chang, Palme Yayıncılık, (4. Baskı), Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Sepil Aksoy ve Recai İnam.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü ve yazılı anlatım, soru-cevap, elektronik ortamda yapılan sunumlar, animasyonlar ve kısa filmler, ev ödevleri, haftalık düzende laboratuvarda yapılan deneyler.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Nesrin Horzum Polat
Öğr. Gör. Irmak Doğan Tunç

  • 1 Anlamlı rakamları tanıma ve kullanabilme, bileşikleri tanıma ve isimlendirme, maddenin özellikleri, periyodik cetveli kullanma ve yorumlama,
  • 2 Kimyasal tepkimeler ve stokiyometrik ilişki kurma, mol kavramı, kimyasal hesaplamalar yapma, kimyasal bileşikleri adlandırma ve atom modelleri ile ilgili teorileri inceleme,
  • 3 Sıvı çözeltilerin ve gazların özelliklerini açıklayan farklı teoriler inceleme, bunlarla ilgili uygulama yapma ve problem çözme,
  • 4 Isı, iş, entalpi, iç enerji gibi termodinamik kavramları inceleme ve bunlarla ile ilgili uygulamalar yapma,
  • 5 Atomların elektronik yapısı ile ilgili teoriler, bağ kavramı, kimyasal bağ teorilerinin açıklanması ve kullanılması, kimyasal bileşiklerin geometrik yapıları ve bu yapıların üç boyutlu gösterilmesi,
  • 6 Maddenin hallerinin incelenmesi, katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin özelliklerini belirleyen faktörlerin açıklanması, çözeltiler ve özellikleri,

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Ödev : 25,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Uygulama / Pratik 10 1,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Ev Ödevi 1 3,00 3,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00