Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BMT500.1 YÜKSEK LİSANS TEZ 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yüksek lisans düzeyinde araştırma özgün bir çalışma yapma ve raporlama becerisi kazanmak.
Dersin İçeriği : Tanımlanmış bir konu üzerine araştırma yapmak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çalışma alanı ile ilgili Kitap, makale ve diğer bilimsel dokümanlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür takibi ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .-
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ozan Karaman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .-
Dersin Verilişi : Araştırma konusu üzerinde birlikte çalışma

  • 1 Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Makina Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
  • 2 Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
  • 3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
  • 4 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
  • 5 Makina Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tez çalışması
2.Hafta *Tez çalışması
3.Hafta *Tez çalışması
4.Hafta *Tez çalışması
5.Hafta *Tez çalışması
6.Hafta *Tez çalışması
7.Hafta *Tez çalışması
8.Hafta *Tez çalışması
9.Hafta *Tez çalışması
10.Hafta *Tez çalışması
11.Hafta *Tez çalışması
12.Hafta *Tez çalışması
13.Hafta *Tez çalışması
14.Hafta *Tez çalışması
15.Hafta *Tez çalışması

  • 1 Araştırma Sunumu : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 30 1,00 30,00
Laboratuvar 10 6,00 60,00
Araştırma Sunumu 15 5,00 75,00
Diğer 50 10,00 500,00
Rapor 10 4,00 40,00
Toplam : 705,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00