Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
UR507 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE YÖNETİMİ 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kentsel dönüşüm süreçlerinin yönetimi ve yönetişim kavramlarının öneminin kavratılması, güncel yönetim kavram ve süreç ve aktörlerinin kent ve planlama pratikleri üzerinden değerlendirilmesi
Dersin İçeriği : Siyaset, toplum, iktidar, yönetim kavramları, katılım, yönetişim, iyi yönetişim ve AB kent yönetimi ve yönetişim ilkeleri bağlamında kentsel dönüşüm ve yönetim sistemini ,irdelemek ve tartışmak.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Murphy,W.P,Cunningham,J.V.; (2003) , Organizing for Community Controlled Development: Renewing Civil Society, Sage Pubications, UK. Haugue,C, jenkins,P.;(2005), Place Identity,Participation and Planning, Routludge,NY. Genç,F.,N.Yılmaz,A.,Özgür,H.;(2008), Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, tartışma, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kalaycı Önaç

  • 1 Kentsel dönüşüm, yönetim ve örgütlenmeye ilişkin boyutunu değerlendirebilmek
  • 2 Toplum ve kentsel dönüşüm kavramlarını yönetim bağlamında irdeleyebilmek
  • 3 Kentsel dönüşüm uygulamalarında rol alabilme ve bu konuda yeterli altyapıya sahip olabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 20,00 20,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ev Ödevi 1 35,00 35,00
Araştırma Sunumu 1 15,00 15,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00