Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
UR504 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Konusunda Tecrübe Kazanılması
Dersin İçeriği : Kentsel Dönüşüm / değişim olgusu ve kavramsal boyutunun irdelenmesi bağlamında; bir ilişki yumağı olan kentlerin neden sürekli devinim içinde olduğunun tanımlanması; toplumsal, ekonomik ve politik süreçlerden nasıl etkilendiği ve hangi kırılma noktalarından geçtiğini, bu sosyal ve ekonomik dinamiklerin kentsel mekanda nasıl yansıma bulduğunun tartışılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kuramsal bilgilerin yanı sıra ülkemiz ve dünya uygulama örneklerinin tartışılması da hedeflenmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Özden, P.P.,(2008); Kentsel Yenileme: Yasal Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama, İmge Kitapevi,Ankara, ISBN: 978-975-533-571-1. Keating, M. (1993); “The politics of economic development: political change and local development policies in the United States, Britain and France” Urban Affairs Quaterly, 28. Özdemir, D., (ed.) (2010); Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama, Nobel Yayınevi, ISBN 978-605-395-379-1, İstanbul. Günay, B. (1994); “Kentlerin yeniden üretilmesi süreçleri üzerine”, Mimarlık, 249. Loftman ; Nevin (1995); “Prestige projects and urban regeneration in the 1980’s and 1990’s: a review of benefits and limitations” planning Practice and Research, 10.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, tartışma, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kalaycı Önaç

  • 1 Kentin fiziksel, sosyal, ekonomik, finansal ve örgütlenmeye ilişkin boyutunu değerlendirebilmek
  • 2 Kentsel dönüşüm uygulamalarında rol alabilme ve bu konuda yeterli altyapıya sahip olabilmek
  • 3 Sorun ve potansiyelleri tespit edebilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin amacı, kapsamı ve içeriğinin açıklanması
2.Hafta *Değişim/dönüşüm kavramı
3.Hafta *Büyüme ve rant / değer ilişkisinde kentsel mekanda dönüşüm
4.Hafta *Tarihsel süreç içinde kentsel dönüşüm ve yenileme konularına bakış
5.Hafta *Kentsel dönüşüm uygulamalarında sosyal, ekonomik ve örgütlenme boyutları
6.Hafta *Vize
7.Hafta *Mahalle Yenilemesi Yöntem Önerileri
8.Hafta *Konut alanlarında dönüşüm uygulamaları
9.Hafta *Kültür ve Turizm Eksenli Dönüşüm
10.Hafta *Ülkemizde kentsel dönüşüm / yenilemede yasal ve kurumsal yapılanma
11.Hafta *İzmir Kenti Mekansal Değişim, Dönüşüm Süreçleri
12.Hafta *İzmir Kenti Mekansal Değişim, Dönüşüm Süreçleri
13.Hafta *Kentsel dönüşümde/Yenilemede İzmir Kentsel Dönüşüm Projesi yaklaşımının tartışılması
14.Hafta *İzmir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tartışılması
15.Hafta *Sunum

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 20,00 20,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ev Ödevi 1 35,00 35,00
Araştırma Sunumu 1 15,00 15,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00