Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
UR500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
Dersin İçeriği : Kentsel Dönüşüm alanındaki verilerin toplanması, yorumlanması, çözümlenmesi ve modellenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kentsel Dönüşüm alanı ile ilgili yayımlanmış kitap, makale, tez ve diğer bilimsel dokümanlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bilimsel yayınların değerlendirilmesi, çalışma konusu ile ilgili kuramsal ve deneysel araştırmalar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Seçer
Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Prof. Dr. Mevlüt Yetkin
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kalaycı Önaç
Prof. Dr. Mehmet Çevik
Prof. Dr. Özşen Çorumluoğlu
Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul Solmaz
Doç. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu Soy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd.Doç.Dr. Yakup EGERCİOĞLU
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde KENTSEL DÖNÜŞÜM temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
  • 2 Kentsel Dönüşüm alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
  • 3 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
  • 4 Kentsel Dönüşüm problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
  • 5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
  • 6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
  • 7 Kentsel Dönüşümün yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
  • 8 Kentsel Dönüşümün gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tez Çalışması
2.Hafta *Tez Çalışması
3.Hafta *Tez Çalışması
4.Hafta *Tez Çalışması
5.Hafta *Tez Çalışması
6.Hafta *Tez Çalışması
7.Hafta *Tez Çalışması
8.Hafta *Tez Çalışması
9.Hafta *Tez Çalışması
10.Hafta *Tez Çalışması
11.Hafta *Tez Çalışması
12.Hafta *Tez Çalışması
13.Hafta *Tez Çalışması
14.Hafta *Tez Çalışması

  • 2 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 30 6,00 180,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 30 6,00 180,00
Saha/Arazi Çalışması 30 6,00 180,00
Alan Çalışması 30 6,00 180,00
Final 1 3,00 3,00
Toplam : 723,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00