Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NAS521 SONLU ELEMAN YÖNTEMİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin ana hedefleri şunlardır: bir/iki/üç boyutlu sonlu elemanların temel bilgilerini vermek, seçilen elemanların direngenlik matrislerinin türetimlerini göstermek, anılan elemanların kafes ve çerçeve gibi katı cisim mekaniği problemlerindeki uygulamalarını sunmaktır.
Dersin İçeriği : Çubuk elemanı. Kafes elemanı. Kiriş elemanı. Çerçeve elemanı. Sayısal integrasyon. İzoparametrik elemanlar. İki boyutlu elemanlar. Üç boyutlu elemanlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu, ‘Introduction to Finite Element in Engineering’, Prentice Hall, New Jersey, 1991.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Etkinlikler İş Yükü Hesaplaması bölümlerinde verilmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Umut Ceyhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : .

 • 1 Çubuk, kiriş, kafes ve çerçeve gibi tipik yapı unsurlarının sonlu eleman direngenlik matrislerinin türetimi bilgisi.
 • 2 Global direngenlik matrisini elde etmek için birleştirme yordamı ve sınır koşullarının uygulanması bilgisi.
 • 3 Kafes ve çerçeve ile ilgili problemleri çözmek için bilgisayar kodu yazma becerisi.
 • 4 Sonlu eleman modellerinden elde edilen çözümleri yorumlama kabiliyeti.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel kavramlar
2.Hafta *Matris cebri
3.Hafta *Çubuk eleman: Eleman ve global direngenlik matrisi
4.Hafta *Çubuk eleman: Sınır koşullarının uygulanması
5.Hafta *Kafesler
6.Hafta *Kirişler
7.Hafta *Kirişler, 1. arasınav
8.Hafta *Çerçeveler
9.Hafta *İki boyutlu problemler: CST elemanı
10.Hafta *Eksenel simetrik katılar
11.Hafta *İki boyutlu isoparametrik elemanlar
12.Hafta *Sayısal integrasyonun kullanımı
13.Hafta *Üç boyutlu elemanlar
14.Hafta *Üç boyutlu elemanlar

 • 1 Vize : 15,000
 • 2 Ödev : 10,000
 • 3 Kısa Sınav : 10,000
 • 4 Proje : 15,000
 • 5 Derse Katılım : 10,000
 • 6 Araştırma Sunumu : 15,000
 • 7 Final : 25,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 3 2,00 6,00
Kısa Sınav 3 1,00 3,00
Proje 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 2 4,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Quiz Hazırlık 3 2,00 6,00
Araştırma Sunumu 1 10,00 10,00
Diğer 4 8,00 32,00
Bütünleme 1 3,00 3,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00