Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NAS515.1 İSTATİSTİK VERİ ANALİZİ 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : English
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere sık kullanılan temel istatistik ve olasılık terimlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Temel Kavramlar, Tanımlar, Frekans dağılımı, Ortalamalar, Yaygınlık, Oranlar, Olasılık, Dağılımlar, Önemlilik testleri, Regresyon ve Korelasyon
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : A.G. Elbek, E. Oktay, H. Saygı, "Su Ürünlerinde Temel İstatistik", 6. baskı, Ege Üniversitesi Yayınları, 2010 Z. Aktürk, H. Acemoğlu, "Sağlık Çalışanları İçin Araştırma ve Pratik İstatistik: Örnek Problemler ve SPSS Çözümleri", 2010
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : * Haftalık ders sunumları * Ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : SPSS Yazılımı Uygulamaları
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Yalçın İşler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersi veren: Yrd. Doc. Dr. Yalcin Isler
Dersin Verilişi : Ders sunumları, Örnek SPSS uygulamaları, Proje ödevleri

  • 1 Temel istatistik kavramlarını bilmek
  • 2 İstatistik verilerini özetleme ve sınıflandırma yöntemlerini öğrenmek
  • 3 Deney tasarımı yöntemiyle bilgi üretme sürecinde istatistik yaklaşımı uygulamayı öğrenmek
  • 4 Bilimsel çalışmalarda istatistiksel sonuçları ortaya koymayı kavramak
  • 5 SPSS Yazılımını kullanmayı öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Temel Konular: Karakter, Faktör, Veri, Veri kaydı
2.Hafta Frekans dağılımları ve Tanımlayıcılar
3.Hafta Tablo ve Grafik gösterim yöntemleri
4.Hafta Teorik dağılımlar
5.Hafta SPSS Yaızlım Paketi Temelleri
6.Hafta SPSS Yazılım Kullanımı
7.Hafta İki Bağımsız Grupta Varsayım Testleri
8.Hafta Üç veya Daha Fazla Bağımsız Grupta Varsayım Testleri
9.Hafta Bağımlı Gruplarda Varsayım Testleri
10.Hafta Zaman Serisi Analizi: Korelasyon ve Regresyon
11.Hafta Önemlilik testleri
12.Hafta İstatistiksel Kestirim Yöntemleri
13.Hafta Olasılık
14.Hafta Deney Tasarımı
15.Hafta Öğrenci proje sunumları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 12,00 60,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00