Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NAS510 MÜHENDİSLİKTE ANALİTİK YÖNTEM 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Mühendislikte karşılaşılan matematiksel modellerin çözüm tekniklerini tanıtmak
Dersin İçeriği : Adi ve Kısmi türevli diferansiyel denklemleri analitik çözümleri, Özdeğer- Özvektör’ler, Özel dönüşümler, Özel fonksiyonlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : “Mathematical Methods for Physics and Engineering” K. F. Riley, M. P. Hobson ve S. J. Bence “Advanced Engineering Mathematics” by E. Kreyszig
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze interaktif eğitim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sıla Övgü Korkut Uysal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Diferansiyel denklemleri tanır ve sınıflandırır,
  • 2 Diferansiyel denklemleri dönüşümler yardımı ile çözer
  • 3 Diferansiyel denklemler ve lineer cebir arasındaki bağlantıyı tanımlar
  • 4 Diferansiyel denklemlerin seri çözümlerini tanımlar
  • 5 Özel fonksiyonları açıklar
  • 6 Verilen bir matematiksel denklemi nasıl çözeceğine dair stratejiler sunar
  • 7 Genel matematiksel kavramları tanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ön hazırlıklar: Genel Matematik & Komplex sayılar
2.Hafta *Ön hazırlıklar: Lineer Cebir & Vektör Uzayları
3.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri: Belirsiz katsayılar metodu
4.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri: Laplace dönüşümü
5.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri: Laplace dönüşümü devam
6.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri: Seri çözümleri, Kuvvet Serileri
7.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri: Seri çözümleri, Frobenius Serileri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kısmi türevli diferansiyel denklemlerine giriş: Fourier Serileri
10.Hafta *Kısmi türevli diferansiyel denklemlere giriş:Değişkenlere Ayırma metodu: Isı ve Dalga Denklemi
11.Hafta *Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri: Değişkenleri ayırma metotları: Laplace denklemi (Homojen ve homojen olmayan sınır değer koşulları ile)
12.Hafta *Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri: Fourier dönüşümü
13.Hafta *Sturm-Liouville Denklemleri
14.Hafta *Özel Fonksiyonlar: Green ve Bessel Fonksiyonları
15.Hafta *Özel Fonksiyonlar: Chebyshev Fonksiyonu

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Final : 40,000
  • 3 Ödev : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 4 2,00 8,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Araştırma Sunumu 1 6,00 6,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00