Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME501E İLERİ MUKAVEMET 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İleri Mukavemet konularında bilgilendirme yapmak ve bu konularda özellikle elastisite, plastisite, burkulma ve kırılma analizleri konularındaki bazı temel problemlerin çözümleri üzerine tartışmalar yapmak.
Dersin İçeriği : Gerilme ve gerinme, elastisite teorisi, kırılma teorileri, çubukların eğilmesi, eğri çubuklar, burkulma, plastisite, kabuklar ve plaklar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • A.C. Ugural, and S.K Fenster, Advanced Strength and Applied Elasticity', Prentice Hall, 4th Ed.,2003. • S.P. Timoshenko and J.N. Goodier, Theory of Elasticity',McGraw-Hill,1970. • T.L.Anderson, 'Fracture Mechanics',2nd Ed., 1994. • J.N. Reddy, Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells, CRC Press, 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Ev ödevleri, teknik okumalar, ders ile ilgili bireysel çalışmalar 2)Teorik sunumlar 3)Sınavlar 4)Problem setleri, seçilmiş problemlerin çözümleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : -

  • 1 Araştırma alanındaki mekanik problemlerini tanımlama ve formüle edebilme
  • 2 Gerilme ve gerinme kavramlarının öğrenilmesi ve elastisite plastisite ve kırılma teorilerindeki tanımlarının belirlenmesi
  • 3 Mukavemet konularına ileri matematik yaklaşımlar
  • 4 Eğilme kavramı ve derinlemesine analizi
  • 5 Burulma ve burkulma kavramlarının derinlemesine değerlendirilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Katı Cisimler Mekaniğine Giriş
2.Hafta *Gerilme Analizi
3.Hafta *Gerilme-Gerinme bağlantıları
4.Hafta *Elastisite Teorisi
5.Hafta *Elastisite Teorisinde Problemler
6.Hafta *Kırılma Kriterleri
7.Hafta *Çubukların Eğilmesi
8.Hafta *Burkulma
9.Hafta *Plastisite Teorisi
10.Hafta *Plastisite Teorisi
11.Hafta *Kabuklar ve Plaklar Teorisi
12.Hafta *Kabuklar ve Plaklar Teorisi
13.Hafta *Derste işlenen tüm konuların tekrarı ve değerlendirilmesi
14.Hafta *Derste işlenen tüm konuların tekrarı ve değerlendirilmesi

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 15,000
  • 3 Proje : 15,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Bütünleme 1 3,00 3,00
Araştırma Sunumu 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final 1 3,00 3,00
Proje 1 20,00 20,00
Ödev 3 8,00 24,00
Vize 1 3,00 3,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00