Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL308 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Vizyon, misyon, amaç ve hedefler, strateji türleri, stratejilerin oluşturulması, uygulamaya konulması ve denetlenmesi konuları ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında, stratejik yönetim aşamaları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Barutçugil, İsmet, Stratejik Yönetim, Kariyer Yay., İstanbul, 2013. Bateman, Thomas S. ve Zeithalm, Carl P., Management: Function and Strategy, Richard D. Irwin Inc., USA, 1990. Eren, Erol, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yay., İstanbul, 2010. Ireland, R.D. ve Hitt, M.A. (2005). Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21st. Century: The Role of Strategic Leadership. Academy of Management Executive, 19(4), 63-74. Kaplan, Robert S. Ve Norton, David P., The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Haervard Business School, Boston, 2001. Kim, Chan W. ve Mauborgne, Renee, «Mavi Okyanus Straetjisi», HBR’S 10 Must Reads, Çev: Melis İNAN, Optimist Yay., İstanbul, 2013. Miller, Alex ve Dess, Gregory, Strategic Management, The McGraw-Hill Companies, USA, 1996. Mitzberg, H. and Waters, J.A. «Of Strategies, Deliberate and Emergent», Strategic Management Journal, 6, 1985: 257-272. Özmutaf, Nezih Metin, Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurum Felsefesi ve Gönüllü Takımların Yönetsel Nitelikleri: Yönetici ve Üye Perspektifi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 2012: 147-165. Porter, Michael E., «Strateji Nedir?», Strateji, HBR’S 10 Must Reads, Çev: Melis İNAN, Optimist Yay., İstanbul, 2013. Porter, Michael E., «Stratejiyi Şekillendiren Beş Rekabet Kuvveti», Strateji, HBR’S 10 Must Reads, Çev: Melis İNAN, Optimist Yay., İstanbul, 2013. Schoemarker, Paul J. H., Krupp, Steve, Howland, Samantha, Strategic Leadership: The Essential Skills, 2013, Harward Business Review, https://hbr.org/2013/01/strategic-leadership-the-esssential-skills. Strategic Leadership, http://searchcio.techtarget.com/definition/strategic-leadership. Ülgen, Hayri ve Mirza, Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yay., İstanbul, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : - Ödev - Proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Strategy: A View From The Top (4th Edition) by Cornelis A. De Kluyver and John A. Pearce (Jan 9, 2011)
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Nezih Metin Özmutaf
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Stratejik yönetim aşamaları öğrenilir.
  • 2 Stratejinin önemi ve Sınırlarını bilir
  • 3 Şirketlerde Yönetim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesini bilir
  • 4 İşletmenin Temel Amaçları ve Sosyal Sorumluluklarını bilir
  • 5 Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolünü bilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Stratejinin Önemi ve Sınırları
2.Hafta İşletme Stratejik Kararlar
3.Hafta Şirketlerde Yönetim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi
4.Hafta Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi
5.Hafta İşletmenin Temel Amaçları ve Sosyal Sorumlulukları
6.Hafta Genel, Uluslar arası ve Endüstri Çevre Analizleri
7.Hafta Ara sınav
8.Hafta İşletme Değerleme (GZFT)
9.Hafta Stratejik Alternatif Türleri
10.Hafta Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri
11.Hafta Stratejinin Uygulanması - Strateji ve Örgütsel Yapı
12.Hafta Stratejinin Uygulanması - Kaynak Dağılımı, Liderlik Biçimi, Örgüt Kültürü ve Strateji
13.Hafta Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
14.Hafta Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vaka Metodu
15.Hafta Örnek Olay çözümlemesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 5,00 10,00
Proje 2 5,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00