Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI104 ANAYASA HUKUKU 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin,Anayasa kavramı, anayasacılık düşüncesi ve pratiği; devlet yaşamında anayasanın ve anayasal düzenin yeri ve önemi; 1982 Anayasasında, temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme ve yargı organı hakkında temel düzeyde bilgiler edinmelerini ve uygulamada karşılarına çıkan tartışmalara bilgi kaynaklı ve donanımlı olarak katılabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği : Bu derste ,Anayasacılık düşüncesi ve anayasa kavramının çeşitli açılardan anlamı; anayasa türleri, anayasaların kim tarafından nasıl yapıldığı; anayasallık denetimi; devletin unsurları; devlet çeşitleri; güçler ayrılığı; hükümet sistemleri; Türk anayasa tarihi; 1982 Anayasasının yapılış ve değiştirilişi; 1982 Anayasasının belirgin özellikleri; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel ilkeleri; 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler, 1982 Anayasasında anayasaya uygunluk denetimi, 1982 Anayasasında yasama organı ve yürütme ile ilişkileri ve yargı organının genel esaslarına değinilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa 2012
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 Anayasa kavramını tanımlar ve diğer hukuk kurallarıyla ilişki ve farklılıklarını ortaya koyabilme
  • 2 Anayasaları biçimleri ve değiştirilişleri yönünden sınıflandırabilme
  • 3 Anayasallık denetiminin anlamını bilir ve denetim modelleri ve bunların işleyişine ilişkin esasları açıklayabilme
  • 4 Devletleri şekilleri ve yapıları yönünden gruplandırabilir ve verilen bilgiler ışığında bir devletin hangi türde olduğunu tespit edebilme
  • 5 Bugüne kadarki anayasalarımız hakkında yorumlarda bulunabilme
  • 6 1982 Anayasasını yapılışı ve değiştirilişi yönünden analiz edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anayasa, anayasa hukuku, anayasa hukukunun kaynakları, anayasacılık düşüncesi, anayasa türleri
*-
*-
2.Hafta *Anayasanın yapılması ve anayasada değişiklikler
*-
*--
3.Hafta *Demokrasi, seçimler
*-
*-
4.Hafta *Devlet, devletin kurucu unsurları, egemenlik ve yapılarına göre devlet şekilleri
*-
*-
5.Hafta *Güçler ayrılığı ve hükümet sistemleri
*-
*-
6.Hafta *Türk anayasal tarihi: 1876, 1921, 1924, 1961 anayasaları
*-
*-
7.Hafta *Türk anayasal tarihi: 1982 Anayasası ve kısa giriş
*-
*-
8.Hafta *Ara sınav
*-
*-
9.Hafta *1982 Anayasasının temel özellikleri ve yapılması ve değişiklikleri
*-
*-
10.Hafta *1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyetinin temel özellikleri
*-
*-
11.Hafta *1982 Anayasasında temel hakların sınıflandırılması ve sınırlandırılması
*-
*-
12.Hafta *1982 Anayasasında yasama organı
*-
*-
13.Hafta *Yasama organın görev ve yetkileri ve yürütme organı ile ilişkileri
*-
*-
14.Hafta *1982 Anayasasında Yürütme organı
*-
*-
15.Hafta *Türk yargı sistemi ve 1982 Anayasasında Anayasa Mahkemesi
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 2,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 3,00 48,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 16 2,00 32,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 16 1,00 16,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00