Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI405 TURİZMDE YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye fon olanakları, bu fonların kullanımına ve proje yönetimine ilişkin esaslar, proje hazırlamanın aşamaları ve prensipleri hakkında bilgi verilerek proje hazırlama ve yönetimi yetisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Fonlar,Türkiye’ye Açık Fonlarıve Programları, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Proje Yönetiminde Analiz ve Planlama Aşamaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Kaya, S. (2012) Avrupa Birliği Fonları İçin Proje Nasıl Hazırlanır? Seçkin Yayıncılık. Ankara. 2. Karabacak, H. (2011) Avrupa Birliği Fonları İçin Proje Yönetimi. T.C. Maliye Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Ankara. 3. Yentürk, N., Aksakoğlu, Y. (2006) Proje Döngüsü Yönetimi I: Proje Teklifi Yazma, İzleme ve Değerlendirme. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. 4. Körezlioğlu, H.S. (2002) Avrupa Birliği Proje Yönetimi Yaklaşımı ve Mali İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan Terimler ve Açıklamaları. Ankara. 5. Akyüz, A., Eser, İ., Kurma, E. (2007) Proje Döngüsü Yönetimi II: AB Fonları, Bütçeleme ve Raporlama. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. 6. Ateşoğlu, N., Doğan E. (2010) Avrupa Birliği Hibeleri İçin Adım Adım Proje Hazırlama. Efil Yayınevi. Ankara. 7. Newton, R. (2012) Adım Adım Proje Yönetimi. Optimist Yayım Dağıtım. Ankara. 8. Ersoy, M.S. (2010) Proje Yönetimi Temel Kavramlar ve Araçlar. İmaj Yayıncılık. Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, sınıf tartışmaları, örnek incelemeleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seda Süer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 fon olanaklarını belirtebilme
  • 2 Proje yönetimi aşamalarını açıklayabilme
  • 3 proje yönetimi yaklaşımını değerlendirebilme
  • 4 projelere başvurularda ön teklif ve proje başvuru formlarının doldurulmasına ilişkin esasları tespit edebilme
  • 5 proje formatına uygun örnek proje teklifi hazırlayabilme
  • 6 Yaşam boyu öğrenme ve değişimi hedefleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Fonlar
3.Hafta *Türkiye ve AB Fonları
4.Hafta *Proje Nedir? Amaç ve Hedefler
5.Hafta *Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
6.Hafta *Analiz Aşaması
7.Hafta *Planlama Aşaması
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Ön Teklif ve Proje Başvuru Formu
10.Hafta *Bütçe Hazırlama
11.Hafta *Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi, Proje Seçim Süreç ve Kriterleri
12.Hafta *Proje Raporlarının Hazırlanması
13.Hafta *Örnek Proje Tekliflerinin Tartışılması
14.Hafta *Örnek Proje Tekliflerinin Tartışılması
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Proje 1 35,00 35,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Toplam : 86,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00