Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HRT514 Ölçüm Ekipmanları İçin Robotik Programlama 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders, Özellikle fotogrametrik uygulamalar için kullanılan taşıyıcı platformlar gibi ölçüm ekipmanları için programlama prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : İHA fotogrametrisine giriş verilir ve taşıyıcı platform olarak programlama gereksinimleri karşılaştırılır. İHA bileşenleri ve haberleşme prensipleri tanımlanır. Haberleşme, dinleme, prot aktivasyonu ve gereklilikleri anlatılır. Arduino ve elektronik C programlama detaylı bir şekilde anlatılır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Blyenburgh, P.V. 1999, UAVS - Current Situation And Considerations For The Way Forward, Development and Operation of UAVs for Military and Civil Applications Report, Belgium. 2. Eisenbeiss, H. (2009) UAV photogrammetry, ETH Zurich for the degree of Doctor of Science, Zurich, Switzerland. 3 Horton, I. (2013) Beginning C, (Expert's Voice in C), Book, ISBN 978-1430248811
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Haftalık içerikler birbirleriyle bağlantılıdır
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunum ve görsel içerik

  • 1 İHAları ve elektronik parçalarını fotogrametrik çözümlerle ilişkilendirebilecektir
  • 2 Elektronik ve elektronik programlama ilişkisini anlayabileceklerdir
  • 3 Uçuş kurallarını ve bunlara ilişkin programlama sürecini uygulayabilecek
  • 4 İHA lar için karmaşık elektronik programlar yazabilecektir
  • 5 Elektronik programlama yazılımlarını kullanabilecektir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Geleneksel ve İHA fotogrametrisinin farklılıkları ve benzerlikleri
3.Hafta *İHA için elektronik ekipman
4.Hafta *Elektronik programlama
5.Hafta *Bileşenler arasında haberleşme
6.Hafta *Sensörler
7.Hafta *Sensörler
8.Hafta *Yarıyıl sınavı
9.Hafta *Programlama aşamasına giriş
10.Hafta *Yazılım kabiliyetleri
11.Hafta *Programlama örnekleri
12.Hafta *Programlama örnekleri
13.Hafta *Gerçek uçuş ekipmanları üzerinde testler
14.Hafta *Veri elde etme ve programlama ilişkisi

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 80,00 80,00
Proje 1 40,00 40,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 1,00 1,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00