Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SHB202 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE UYGULAMASI 2 4,00 2,00 0,00 5,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin sosyal hizmet uygulama alanlarından bir olan grup uygulamaları hakkında teorik ve uygulama bilgisini kazanlarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde grup uygulamasının tanımı, türleri, süreci, içeriğine ait teorik ve uygulamalı bilgi yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Tunç Tekindal, M. (2016). Feminist grup çalışması, bir sosyal hizmet uygulaması olarak engelli çocuğa sahip kadınların deneyimi. 1. Basım. Nobel Bilimsel Eserler: Ankara. 2) Aktaş, A.M.(2001).Küçük Gruplar Dinamikleri ve Süreci, Mustafa Kitabevi,Ankara 3) Anderson, J.(1997). Social Work With Groups A Process Model,Longman Inc.N.Y. 4) Duyan, V.(2007). Gruplarla Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Grup, grup türleri ve grup dinamiği kavramlarını ve sosyal hizmette gruplarla çalışmanın tarihçesini öğrenecekler
  • 2 Genelci sosyal hizmette mezzo düzey uygulamalarının, gruplarla çalışmanın önemini kavrayacaklar.
  • 3 Küçük grup teorilerini gruplarla sosyal hizmet uygulamalarında kullanabilecekler.
  • 4 Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının safhaları ve bu safhalarda sosyal hizmet uzmanının rolleri ve becerilerini kavrayacaklar.
  • 5 Grup tanımı, türleri-temel grup dinamiği, temel kavram ve açıklamaları

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı Sosyal hizmette grup uygulamalarında planlı değişim
*Dersin tanıtımı Sosyal hizmette grup uygulamalarında planlı değişim
2.Hafta *Grup tanımı, türleri-temel grup dinamiği, temel kavram ve açıklamaları
*Grup tanımı, türleri-temel grup dinamiği, temel kavram ve açıklamaları
3.Hafta *Grupla sosyal hizmetin tarihi gelişim süreci
*Grupla sosyal hizmetin tarihi gelişim süreci
4.Hafta *Küçük grup teorileri ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanılış
*Küçük grup teorileri ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanılış
5.Hafta *Mezzo sosyal hizmet uygulamasında gruplarla çalışmanın hedefleri
*Mezzo sosyal hizmet uygulamasında gruplarla çalışmanın hedefleri
6.Hafta *Grup sürecinin aşamaları: Grubun oluşturulması ve sosyal hizmet uzmanının sorumlulukları
*Grup sürecinin aşamaları: Grubun oluşturulması ve sosyal hizmet uzmanının sorumlulukları
7.Hafta *Grup sürecinin aşamaları: Başlangıç aşaması- güven kazanma, özerklik ve çatışmaların çözümü
*Grup sürecinin aşamaları: Başlangıç aşaması- güven kazanma, özerklik ve çatışmaların çözümü
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Başlangıç aşamasında sosyal hizmet uzmanının grubu tanıma ve değerlendirmeye ilişkin görevleri- burada ve şimdi yaklaşımı
*Başlangıç aşamasında sosyal hizmet uzmanının grubu tanıma ve değerlendirmeye ilişkin görevleri- burada ve şimdi yaklaşımı
10.Hafta *Grup sürecinin aşamaları: Gelişme aşaması- yakınlaşma, bağlılık, bütünleşme
*Grup sürecinin aşamaları: Gelişme aşaması- yakınlaşma, bağlılık, bütünleşme
11.Hafta *Sosyal hizmet uzmanının grup sürecindeki mesleki rolleri
*Sosyal hizmet uzmanının grup sürecindeki mesleki rolleri
12.Hafta *Grup sürecinin aşamaları: Ayrışma, bağımsızlaşma
*Grup sürecinin aşamaları: Ayrışma, bağımsızlaşma
13.Hafta *Grup sürecinin sonlandırılması
*Grup sürecinin sonlandırılması
14.Hafta *Grupla çalışma sürecinde program planlama
*Grupla çalışma sürecinde program planlama
15.Hafta *Araştırma önerilerinin değerlendirilmesi
*Araştırma önerilerinin değerlendirilmesi

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 50,000
  • 3 Ödev : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 4 14,00 56,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 2 14,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Ödev 1 4,00 4,00
Toplam : 186,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00