Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SHB205 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 1 3,00 2,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet alanında bilimsel bilgi üretimine katkı verecek temel araştırma yeterliliklerine sahip öğrenci yetiştirmek, Öğrencilerin nicel araştırma bilgilerinde yetkinleşmeleri ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilmeleri.
Dersin İçeriği : Bu dersin kapsamında sosyal hizmet alanı için araştırmanın yeri ve önemi yer almakla birlikte; odağı, nicel araştırma tasarımı sürecinin aktarılması ve öğrencilerin nicel araştırma kapsamında öneri yazmalarını içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Arıkan, Rauf. 2007 (6. Baskı), Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Ankara: Asil 2) Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Neuman, L. (2011). Toplumsal araştırma yöntemleri 1-2 Cilt. İstanbul: Yayınodası Yayıncılık. 3) Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Çev. Ed: SB Demir). İstanbul: Eğiten Kitap. 4) Erbay, E. (Ed) (2015). Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması. Ankara: Nika Yayınevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sosyal hizmette araştırmanın yeri ve işlevi hakkında bilgi edinir.
  • 2 Araştırma, tanımı-türleri-aşamalarını öğrenir.
  • 3 Sosyal hizmette nicel araştırmanın kullanımını öğrenir
  • 4 Araştırma süreç ve tekniklerini öğrenir.
  • 5 Nicel araştırma önerisi yazım becerisini geliştirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve sosyal hizmet eğitimi içindeki önemi Sosyal hizmet araştırmasında etik
*Dersin tanıtımı ve sosyal hizmet eğitimi içindeki önemi Sosyal hizmet araştırmasında etik
2.Hafta *Araştırma, tanımı-türleri-aşamaları
*Araştırma, tanımı-türleri-aşamaları
3.Hafta *Araştırmanın temel nitelikleri ve sosyal hizmette nicel araştırmanın kullanımı
*Araştırmanın temel nitelikleri ve sosyal hizmette nicel araştırmanın kullanımı
4.Hafta *Araştırma süreç ve teknikleri: problem, amaç
*Araştırma süreç ve teknikleri: problem, amaç
5.Hafta *Araştırma süreç ve teknikleri: problem, amaç
*Araştırma süreç ve teknikleri: problem, amaç
6.Hafta *Araştırma süreç ve teknikleri: önem, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar
*Araştırma süreç ve teknikleri: önem, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar
7.Hafta *Araştırma süreç ve teknikleri: önem, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar
*Araştırma süreç ve teknikleri: önem, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Araştırma süreç ve teknikleri: evren-örneklem-örnekleme
*Araştırma süreç ve teknikleri: evren-örneklem-örnekleme
10.Hafta *Araştırma süreç ve teknikleri: evren-örneklem-örnekleme
*Araştırma süreç ve teknikleri: evren-örneklem-örnekleme
11.Hafta *Araştırma süreç ve teknikleri: verilerin toplama araçları ve verilerin çözümlenmesi
*Araştırma süreç ve teknikleri: verilerin toplama araçları ve verilerin çözümlenmesi
12.Hafta *Araştırma süreç ve teknikleri: verilerin toplama araçları ve verilerin çözümlenmesi
*Araştırma süreç ve teknikleri: verilerin toplama araçları ve verilerin çözümlenmesi
13.Hafta *Araştırma raporunun yazılması
*Araştırma raporunun yazılması
14.Hafta *Araştırma önerilerinin değerlendirilmesi
*Araştırma önerilerinin değerlendirilmesi
15.Hafta *Genel değerlendirme
*Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 50,000
  • 3 Ödev : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Ödev 1 4,00 4,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Toplam : 158,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00