Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SHB103 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, sosyal hizmet bilim ve mesleği için güncel bilgiyi nasıl takip edeceğini öğrenmesini, literatür taramasını yapmasını, kanıta dayalı bilgi bulmayı öğrenmesini sağlamak, literatür bilgisini yorumlamasını sağlamak, öğrencinin akademik yazma becerisinin gelişmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders sosyal hizmet uzmanının araştırmacı rolü kapsamında, literatür taraması, makale inceleme ve tartışma ile akademik yazım kuralları ile ilgili konularından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Brew, A. ve Lucas, L. (eds) (2009). Academic research and researchers. Berkshire: McGraw-Hill. 2) Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing: A practical handbook. London: Routledge. 3) Murray, R. (2005). Writing for academic journals. Berkshire: McGraw-Hill. 4) Murray, R. ve Moore, S. (2006). The handbook of academic writing: A fresh approach. Berkshire: McGraw-Hill
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, araştırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze, sunum, aktif öğrenme

  • 1 Güncel bilgileri takip eder
  • 2 Literatür taramayı öğrenir
  • 3 Kanıta dayalı bilgi bulmayı öğrenir
  • 4 Literatür bilgisini yorumlar
  • 5 Akademik yazma becerisini geliştirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve sosyal hizmet eğitimi içindeki önemi
2.Hafta *Akademik yazma ve okumanın içeriği
3.Hafta *Akademik yazım türleri (ödevler, raporlar, makale, tez, kitap)
4.Hafta *Literatür tarama
5.Hafta *Akademik yazım türlerini okuma, içerik inceleme (ödev)
6.Hafta *Akademik yazım türlerini okuma, içerik inceleme (rapor)
7.Hafta *Akademik yazım türlerini okuma, içerik inceleme (makale)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Akademik yazım türlerini okuma, içerik inceleme (makale)
10.Hafta *Akademik yazım türlerini okuma, içerik inceleme (tez)
11.Hafta *Akademik yazım türlerini okuma, içerik inceleme (kitap)
12.Hafta *Akademik alıntı türleri
13.Hafta *Öğrenci akademik yazımları değerlendirme
14.Hafta *Öğrenci akademik yazımları değerlendirme
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Ödev 1 4,00 4,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00