Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SHB311 GÖÇ VE SOSYAL HİZMET 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin göç ve sığınma konularında bilgi sahibi olmaları ve bilgilerini rahatça uygulamaya aktarabilmeleridir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında göçü, göçe ilişkin kavramları ve göç ve sosyal hizmet ilişkisini içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Beter, Önder. 1998, Sınırlar Ötesi Umutlar, Ankara: SABEV. 2) Buz, Sema. 2004, Zorunlu Çıkış Zorunlu Kabul Mültecilik, Ankara: SGDD. 3) Tomanbay, İlhan. 1999a, "Sığınmacılar İçin Yeni Bir Başvuru Modeli", Umuda Doğru Dergisi, S. 12, Y. 3, Mayıs-Ekim 1999, s. 2-3. 4) Tomanbay, İlhan. ?Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığı Konularına Genel Bakış Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunları, iç: T.C. Jandarma Genel Komutanlığı 5) Yalazan, İrem Coşansu; Neşe Şahin, Nuran Ceylan, 2003, Sosyal Hizmet Mesleği ve Mültecilere Yönelik Hizmetler ? El Kitabı -, Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Canlandırma, Sunum, Olgu Sunumları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Bilge Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Göç, sığınma, insan ticareti ve kaçakçılığı konularında bilgi sahibi olur.
  • 2 Göç, sığınma, insan ticareti ve kaçakçılığı konularındaki kavramlara egemen olma ve algı düzeyinde kullanabilme.
  • 3 Göç ve sığınma ile ilgili gazete bilgilerini mesleksel gözle irdeleyebilme ve değerlendirebilme.
  • 4 Konu ile ilgili sorun durumlarında her olguya özgü çözüm üretebilme becerisi kazanma. Öğrenciye bu alanda çalışabilme özgüvenini kazandırma.
  • 5 Konuşabilme, bilgi ve görüş aktarabilme, değerlendirme yapabilme becerisi kazanma. Konu ile ilgili bilgilerini uygulamaya aktarabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma ve derse oryantasyon.
2.Hafta *Temel kavramlar
3.Hafta *Sosyal hizmet alanları kapsamında göç ve sığınma sorunsalı. Kavramlar: göç nedir? Sığınma nedir? Mülteci, sığınmacı, göç, zorunlu göç, azınlık, etnik grup vb. kavramlar.
4.Hafta *Sosyal hizmet alanları kapsamında göç ve sığınma sorunsalı. Türkiye’nin göç tarihi.
5.Hafta *Avrupa’ya göç. Temelleri, nedenleri, sonuçları
6.Hafta *Türkiye ve dünya yakın tarihinde göç.
7.Hafta *Göçle ilgili mevzuat. Göç alanında sosyal çalışmanın işlevi ve görevleri.
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Sığınma tarihi. Sığınma ile ilgili mevzuat. Sığınma alanında sosyal çalışmanın işlevi ve görevleri.
10.Hafta *Sığınma süreci sorunları.
11.Hafta *Geçici koruma statüsü ve Suriye’den göç .
12.Hafta *Göç alanında sosyal hizmet neler yapar?
13.Hafta *Öğrenci sunumları.
14.Hafta *Öğrenci sunumları.
15.Hafta *Değerlendirme ve Kapanış.

  • 1 Ödev : 20,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 6,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 110,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00