Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SHB303 UYGULAMALI SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 1 3,00 4,00 0,00 5,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, araştırma yöntem ve teknikleri hakkındaki kavram ve süreçleri öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Sosyal Hizmette Araştırmanın Yeri ve İşlevi
Bilim ve Araştırma: Bilgi ve Bilgi Kaynakları/Otorite-Gelenekler-Sağduyu-Medya Kişisel deneyimler-Bilim
Bilim-Bilimsel Bilgi-Bilimsel Yöntem-Bilimsel Tutum ve Davranışlar
Araştırma Tanımı-Türleri-Aşamaları
Araştırmanın Temel Nitelikleri ve Araştırmaya Karşı Bazı Yanlış Tutumlar
Sosyal Hizmette Nicel Araştırmanın Kullanımı: Pozitivizm
Sosyal Hizmette Nitel Araştırmanın Kullanımı: Yorumsamacı Yaklaşım
Araştırma Süreç ve Teknikleri: Problem, Amaç
Araştırma Süreç ve Teknikleri: Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar, Tanımlar
Sosyal Hizmet Araştırmasında Etik ve Politika
Öğrencilerin Hazırladığı Araştırma Önerilerinin Tartışılması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi. Karasar, N. (1995). Araştırmalarda rapor hazırlama. 8 Basım. Ankara: 3A Eğitim Araştırma Danışmanlık Ltd. Neuman, L. (2011). Toplumsal araştırma yöntemleri 1-2 Cilt. İstanbul: Yayınodası Yayıncılık Erbay, E. (Ed) (2015). Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması. Ankara: Nika Yayınevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, tartışma, sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Öğr. Gör. Dr. Tahir Enes Gedik
Doç. Dr. Ahmet Ege
Dr. Öğr. Üyesi Ferman Erim
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Dersin sonunda öğrenciler bilim ve araştırma ile kuram ve araştırma arasındaki ilişkiyi öğrenir.
  • 2 Öğrenciler bilimsel yöntem yaklaşımlarını, sosyal hizmette araştırmanın yeri ve işlevini öğrenir.
  • 3 Öğrenciler sosyal hizmet araştırmasının türlerini ve kullanılan modelleri öğrenir.
  • 4 Öğrenciler araştırma süreç ve tekniklerini (araştırma sorunu ve amaçlarını belirleme, alan yazın taraması ve raporlaştırma, yöntemsel tasarımın ana unsurları, araştırma önerisi hazırlama) öğrenir.
  • 5 Öğrenciler sosyal hizmet araştırmasında etik ve politikayı öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Ödev : 25,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Ödev 5 10,00 50,00
Vize 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 186,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00