Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SHB206 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 2 3,00 2,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet alanında bilimsel bilgi üretimine katkı verecek temel araştırma yeterliliklerine sahip öğrenci yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin nitel araştırma bilgilerinde yetkinleşmeleri ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilmeleri.
Dersin İçeriği : Bu dersin kapsamında sosyal hizmet alanı için araştırmanın yeri ve önemi yer almakla birlikte; odağı, nitel araştırma tasarımı sürecinin aktarılması ve öğrencilerin nitel araştırma kapsamında öneri yazmalarını içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Patton MQ. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi. 2) Creswell JW. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi. 3) Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Çev. Ed: SB Demir). İstanbul: Eğiten Kitap. 4) Kuş, E. (2006). Bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi, Ankara. 5) Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. Bağlam Yayıncılık. 6) Yüksel, A., Mil, B., & Bilim, Y. (2007). Nitel araştırma: Neden, nasıl, niçin. Ankara: Detay Yayıncılık, 7) Tekindal, M. (2018). Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı Adım Adım Rehber. (Using Software in Qualitative Research A Step-by-Step Guide. Silver, C. & Lewins, A. Eds. SAGE Publications, 2014) Ankara: Nika Yayınevi. 8) Neuman, Lawrens W. (2006). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Çeviren: Sedef Özge, 2006 Yayınodası
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sosyal hizmette araştırmanın yeri ve işlevi hakkında bilgi edinir.
  • 2 Araştırma, tanımı-türleri-aşamalarını öğrenir.
  • 3 Sosyal hizmette nitel araştırmanın kullanımını öğrenir
  • 4 Araştırma süreç ve tekniklerini öğrenir.
  • 5 Nitel araştırma önerisi yazım becerisini geliştirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve sosyal hizmet eğitimi içindeki önemi
*Dersin tanıtımı ve sosyal hizmet eğitimi içindeki önemi
2.Hafta *Nitel düşünce tarihi; nitel düşünce kuramı/ temelleri
*Nitel düşünce tarihi; nitel düşünce kuramı/ temelleri
3.Hafta *Nitel ve nicel araştırmanın farklılıkları
*Nitel ve nicel araştırmanın farklılıkları
4.Hafta *Nitel araştırma tasarımının aşamaları
*Nitel araştırma tasarımının aşamaları
5.Hafta *Nitel araştırmaya giriş ve çalışmaya odaklanma: tartışma soruları, araştırma problemi cümlesi, amaç cümlesi, araştırma problemleri
*Nitel araştırmaya giriş ve çalışmaya odaklanma: tartışma soruları, araştırma problemi cümlesi, amaç cümlesi, araştırma problemleri
6.Hafta *Nitel araştırmada örnek/katılımcı/özne seçimleri
*Nitel araştırmada örnek/katılımcı/özne seçimleri
7.Hafta *Nitel araştırmada veri oluşturma/toplama teknikleri
*Nitel araştırmada veri oluşturma/toplama teknikleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Nitel araştırmada veri analizi ve yorumlama: araştırma yaklaşımlarında analiz
*Nitel araştırmada veri analizi ve yorumlama: araştırma yaklaşımlarında analiz
10.Hafta *Nitel araştırmada veri analizi ve yorumlama: örüntü, tema, içerik analizi
*Nitel araştırmada veri analizi ve yorumlama: örüntü, tema, içerik analizi
11.Hafta *Nitel araştırmanın yazımı: farklı yazma stratejileri
*Nitel araştırmanın yazımı: farklı yazma stratejileri
12.Hafta *Nitel araştırmada geçerlik ve değerlendirme standartları
*Nitel araştırmada geçerlik ve değerlendirme standartları
13.Hafta *Nitel araştırmanın raporlaştırılması
*Nitel araştırmanın raporlaştırılması
14.Hafta *Araştırma önerilerinin değerlendirilmesi
*Araştırma önerilerinin değerlendirilmesi
15.Hafta *Genel değerlendirme
*Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 30,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Ödev 1 4,00 4,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 158,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00