Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SHB201 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE UYGULAMASI 1 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan bilgi, değer ve becerileri yetkin bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak. Özellikle bilgi temeli içinde yer alan kuramları genelci sosyal hizmet uygulama süreçleri içinde kullanmak.
Dersin İçeriği : Bu ders öğrencilerin sosyal hizmet kuram ve uygulama dersinin ilk basamağı olan temel kuramları, yaklaşımları, genelci sosyal hizmet bilgisini ve bireyler çalışmaya ilişkin bilgi ve becerileri içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Thompson, Neil (2013). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak, Dipnot: Ankara 2) Teater, Barbra (2015). Yöntem ve Kuramlara Giriş, Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri: Uygulama için Bir Giriş, Nika: Ankara 3) Murdock, N.L. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Ankara: Nobel Yayınevi 4) Nichols, M. (2013). Aile Terapisi. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık. 5) Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 16, Aydınlar Matbaacılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Canlandırma, Sunum, Olgu Sunumları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Doç. Dr. Ahmet Ege
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esaslarının kavrar.
  • 2 Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özelliklerinin öğrenir.
  • 3 Genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temelinin bilir ve kullanır.
  • 4 Sosyal hizmet kuramlarını (insan sistemlerine ilişkin kuram ve görüşler, değişime ilişkin kuram ve modeller) bilir ve analizini yapar.
  • 5 Genelci sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeylerini öğrenir.
  • 6 Sosyal hizmetin işlevlerini, rollerini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genelci sosyal hizmetin tanımı, kapsamı ve temelleri
2.Hafta *Genelci sosyal hizmette sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları: Mikro, mezzo ve makro düzeylerde eğitim, kaynak yönetimi ve danışmanlık rolleri
3.Hafta *Sosyal hizmet ve mikro, mezzo, egzo ve makro düzeyler
4.Hafta *Sosyal hizmette kuram ve kuramsal yaklaşımları çoklu düzeyde ele almak
5.Hafta *Sosyal hizmette kuram ve kuramsal yaklaşımlar
6.Hafta *Sosyal hizmette kuram ve kuramsal yaklaşımlar
7.Hafta *Sosyal hizmette kuram ve kuramsal yaklaşımlar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Görüşme teknikleri I: Sözlü/sözsüz iletişim, gözlem, dinleme, konuşma, soru Sorma, müracaatçıdan gelen soruları cevaplama, anlamın açıklanması, duyguların yansıtılması, savunmacı İletişime yanıt verme, bireyin motivasyonunu arttırmak
10.Hafta *Görüşme teknikleri II: İlk görüşme, ev ziyaretleri, manipülatif müracaatçılarla ilişki kurma, kayıt tutma
11.Hafta *Bireyle çalışma: Planlı değişim sürecinin 7 aşaması: Bağlantı Kurma/Tanışma-Ön değerlendirme ve Planlama
12.Hafta *Bireyle çalışma: Planlı değişim sürecinin 7 aşaması: Müdahale
13.Hafta *Bireyle çalışma: Planlı değişim sürecinin 7 aşaması: Müdahale
14.Hafta *Bireyle çalışma: Planlı değişim sürecinin 7 aşaması: Son değerlendirme-Sonlandırma ve İzleme
15.Hafta *Değerlendirme ve Kapanış

  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Vize : 30,000
  • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 25,00 50,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00