Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE430 Renewable Energy Systems 2,00 1,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yenilenebilir enerji sistemlerinin öğrenilmesi ve elektrik güç sistemi üzerine etkilerinin incelenmesi
Dersin İçeriği : Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Temelleri, Elektrik Güç Sistemi ve Enerji Piyasalarına Teknik ve Ekonomik Etkileri, Akıllı Şebekeler Kapsamında Değerlendirilmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Da Rossa, A., "Fundamentals of Renewable Energy Processes" (3rd Ed.), Elsevier, 2012 2. Fuchs, E. F., & Masoum, M. A., "Power conversion of renewable energy systems", Springer, 2011
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödev, Proje, Sunum, Sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Şengör
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze, Sunum, Uygulama

  • 1 1.Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Temellerinin Öğrenilmesi<br />
  • 2 2.Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Şebeke Entegrasyonu Teknolojileri ve Problemlerinin İrdelenmesi
  • 3 3. Enerji Piyasalarında Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Rolünün İrdelenmesi
  • 4 4. Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi
  • 5 5. Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Güç Sistemine Etkilerinin İrdelenmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yenilenebilir Enerji Sistemlerine Giriş
*Uygulama
2.Hafta *İş, Enerji ve Güç İlişkisi, Enerji Dönüşümü ve Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması
*Uygulama
3.Hafta *Hidroelektrik Güç Üretimi, Gelgit Güç Üretimi
*Uygulama
4.Hafta *Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücreleri, Rüzgar Enerjisine Giriş
*Uygulama
5.Hafta *Rüzgar Gücü ve Rüzgar Enerji Santralleri
*Uygulama
6.Hafta *Rüzgar Gücü ve Rüzgar Enerji Santralleri
*Uygulama
7.Hafta *Rüzgar Verilerinin İstatistiksel Analizi
*Uygulama
8.Hafta *Rüzgar Türbinleri ve Rüzgar Çiftlikleri
*Uygulama
9.Hafta *Rüzgar Türbinlerinin Şebeke Entegrasyonu
*Uygulama
10.Hafta *Vize Sınavı
*Uygulama
11.Hafta *Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri
*Uygulama
12.Hafta *Atmosferik Şartların PV performansı Üzerine Etkileri
*Uygulama
13.Hafta *Fotovoltaik Enerji Sistemlerinin Boyutlandırılması
*Uygulama
14.Hafta *Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Akıllı Şebekeler
*Uygulama
15.Hafta *Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Akıllı Şebekeler
*Uygulama

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Proje : 30,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 2,00 20,00
Proje 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Uygulama / Pratik 5 1,00 5,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 2 13,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Araştırma Sunumu 1 10,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00