Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEM606 UYARLANIR DENETİM SİSTEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders uyarlanır kontrol kavramını hem doğrusal hem de doğrusal olmayan sistemler için kuramsal ve uygulama açısından incelenmesini sağlayacaktır. Kararlılık koşulları altında doğrusal ve doğrusal olmayan sistem kontrol tekniklerini de içermektedir. Kontrol problemleri, hata modelleri ve uyarlanır kontrol uygulamaları incelenecektir.
Dersin İçeriği : Uyarlanır kontrol, doğrusal ve doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin kontrolü ve kararlılık koşulları ile ilgilidir. Uyarlanır kontrol birçok alandan ilham alır, uyarlanır sistemler, ısrarlı uyarma, hata modelleri ve gürbüz uyarlanır kontrol sistemleri. Ders aşağıdaki konuları içerecektir; kararlılık ve uyarlanır kontrol uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kumpati S. Narendra, Anuradha M. Annaswamy, 2005, originally published 1989, Stable adaptive systems, Prentice Hall
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze, sunum ve projeler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : A
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Savaş Şahin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Savas Sahin
Dersin Verilişi : Sunum

  • 1 Sistemlerin kararlılık koşullarını kavrayabilecektir.
  • 2 Alanının uyarlanır kontrol sistemleri tekniklerine / algoritmalarına girişini bilir.
  • 3 Israrlı uyarım kriterleri ile kararlılık analizinin nasıl yapılacağını anlayabilecektir.
  • 4 Kontrol problemleri, hata modelleri ve gürbüz uyarlamalı kontrol gibi doğrusal olmayan kontrol yöntemlerine giriş hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
  • 5 Sentetik tesislere uyarlanır kontrol algoritmalarını uygulama olarak tasarlayabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Doğrusal sistemlerin kontrolü
3.Hafta *Doğrusal sistemlerin kararlılığı
4.Hafta *Doğrusal olmayan kontrol teknikleri
5.Hafta *Basit Uyarlanır Sistemler
6.Hafta *Gürbüz kontrol
7.Hafta *Uyarlanır Gözetleyiciler
8.Hafta *Kontrol Problemleri
9.Hafta *Ara sınav
10.Hafta *Uyarlanır kontrol yöntemleri
11.Hafta *Hata modellleri
12.Hafta *Yapay sinir ağları tabanlı kontrol
13.Hafta *Uygulama
14.Hafta *Uygulama
15.Hafta *Uygulama

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Proje : 30,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 5 15,00 75,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Proje 1 5,00 5,00
Uygulama / Pratik 1 6,00 6,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00