Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE432 İHA Fotogrametrisi 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders, fotogrametri için taşıyıcı platform pşarak kullanılan İHA kavramını öğretecek ve haritalama amacıyla kullanılan İHA ların sensor detayları hakkında bilgi verecektir
Dersin İçeriği : İHA fotogrametrisine giriş ve geleneksel fotogrametri karşılaştırması yapılır. İHA bileşenleri ve bileşenlerin İHAdaki işlevleri tanımlanır. İHA ile elde edilen verilerin hazırlanması, kullanılması ve sonuç ürünlerin çıkarılması aşamaları anlatılır. Özellikle sonuç ürünler olarak orotofotolar ve sayısal yükseklik modellerinin hazırlanması, görselleştirilmesi ve diğer yazılımlara aktarılması gibi hususlar detaylandırılır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Blyenburgh, P.V. 1999, UAVS - Current Situation And Considerations For The Way Forward, Development and Operation of UAVs for Military and Civil Applications Report, Belgium 2- Eisenbeiss, H. (2009) UAV photogrammetry, ETH Zurich for the degree of Doctor of Science, Zurich, Switzerland.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Haftalık içerikler birbirleriyle bağıntılıdır
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunum ve görsel içerik

  • 1 İHAları ve elektronik parçalarını fotogrametrik çözümlerle ilişkilendirebilmek
  • 2 Elektronik ve elektronik programlama ilişkisini anlayabilmek
  • 3 Uçuş kurallarını ve standartlarını uygulayabilmek
  • 4 İHA lar için basit elektronik programlar yazabilmek
  • 5 Fotogrametrik yazılım ve işlem adımlarını kullanabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Geleneksel ve İHA fotogrametrisinin farklılıkları ve benzerlikleri
3.Hafta *Taşıyıcı platformlar
4.Hafta *Taşıyıcı platform olarak İHA lar
5.Hafta *İHA lar için motorlar ve sağladığı imkanlar
6.Hafta *Sensörler
7.Hafta *Sensörler
8.Hafta *Yarıyıl sınavı
9.Hafta *Veri toplama problemleri
10.Hafta *Uçuş denemeleri
11.Hafta *Veri toplama
12.Hafta *Veri hazırlama
13.Hafta *Yazılım kullanımı
14.Hafta *3B model ve ortofoto üretimi
15.Hafta *Sonuç ürünlerin sunumu

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 80,00 80,00
Proje 1 40,00 40,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00