Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
AD6.105 YAŞAM BOYU GELİŞİM VE AİLE 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; bireylerin yaşam boyu gelişim özelliklerinin incelenmesi ve bu dönemlere özgü deneyimlerin aile yaşantısı üzerindeki etkisinin incelenmesidir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında öncelikle gelişim psikolojisine ilişkin temel kavramlar tanıtılarak, yaşam boyu gelişim kavramı ve dayanakları ele alınacaktır. İnsan gelişimini açıklayan temel kuramlar (Psikanalitik Kuram, Psikososyal Gelişim Kuramı, Bilişsel Gelişim Kuramı, Davranışçı ve Sosyal Öğrenme Kuramı, Etolojik Kuram ve Ekolojik Kuram) anlatılacaktır. Bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri ve bu dönemlere özgü fiziksel, bilişsel, duygusal/psikososyal ve dil gelişimleri ele alınacaktır. Bu dönemlere özgü durumlar, aile yaşantısı bağlamında ele alınacaktır. Ayrıca gelişim psikolojisi araştırmalarında kullanılan temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Santrock, J. W. (2011). Yaşam Boyu Gelişim (13. Basımdan çeviri), Ankara: Nobel Yayınları Laura Berk (2013). Bebekler ve Çocuklar (çev.ed.; N., Işıkoğlu Erdoğan) Ankara: Nobel. İnanç, B. Y., Bilgin, M., & Atıcı, M. K. (2017). Gelişim psikolojisi. Ankara: Nobel.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum, okuma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : x
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Demet Vural Yüzbaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : x
Dersin Verilişi : yüzyüze

  • 1 Gelişim psikolojisine ilişkin temel kavramları tanımak
  • 2 - Yaşam boyu gelişim kavramını ve ilkelerini öğrenmek
  • 3 - Gelişim psikolojisi kuramları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4 - Farklı yaşam dönemlerinde insanın fiziksel, bilişsel, duygusal/psikososyal ve dil gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak
  • 5 - Gelişim Psikolojisi araştırmalarında kullanılan temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 6 - Her bir gelişim döneminin aile yaşantısı üzerindeki etkisini incelemek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve temel kavramlara giriş
2.Hafta *yaşam boyu gelişim kavramı ve aile
3.Hafta *Gelişim Psikolojisi Kuramları (Psikanalitik Kuramlar ve Bilişsel Gelişim Kuramı)
4.Hafta *Gelişim Psikolojisi Kuramları (Davranışçı, Etolojik ve Ekolojik Kuramlar)
5.Hafta *Kalıtım - doğum ve aile
6.Hafta *bebeklik dönemi ve aile
7.Hafta *vize
8.Hafta *Erken çocukluk dönemi ve aile
9.Hafta *orta ve geç çocukluk dönemi ve aile
10.Hafta *ergenlik dönemi ve aile
11.Hafta *Genç yetişkinlik dönemi ve aile
12.Hafta *orta yetişkinlik dönemi ve aile
13.Hafta *geç yetişkinlik dönemi ve aile
14.Hafta *Gelişim psikolojisinde temel araştırma yöntemleri
15.Hafta *final sınavı

  • 1 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Tartışmalı Ders 10 3,00 30,00
Araştırma Sunumu 2 3,00 6,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 227,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00