Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI307 KÜRESELLEŞME 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Küreselleşme kavramı ve kavramsal çerçevesi, Küreselleşme olgusunu açıklayan kuramlar, Küreselleşmenin kısa bir tarihçesi ,Küreselleşme sürecinde Türkiye, Küreselleşmenin boyutları ve etkileri ile ilgili gerekli bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Küreselleşme olgusu ve etkileri, Küreselleşmenin ekonomi, teknolojik, kültürel ve çevresel gibi birçok alanda gösterdiği değişimler , boyutları, küreselleşme ile ilgili yaklaşımlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Baylis J.,and Smith S., "THE GLOBALIZATION OF WORLD POLITICS" Osterhammel J., and Petersson N.P., "GLOBALIZATION A SHORT HISTORY"
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Powerpoint sunumu, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Makbule Didem Buhari Gülmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Küreselleşme kavramı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur
  • 2 Küreselleşme süreci ve bu süreçte bir takım alanda yaşanan değişimleri inceleyebilir
  • 3 Küreselleşme ile ilgili temel yaklaşımlar, küreselleşme olgusunun ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik boyutları hakkında bilgi sahibi olur.
  • 4 Küreselleşme olgusunu ve etkisini analiz edebilir
  • 5 Küreselleşmeye dair teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinir ve bu bilgiyi vaka analizlerinde kullanabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Küreselleşme Kavramı
2.Hafta *Küreselleşmenin Tarihçesi
3.Hafta *Küreselleşmenin ekonomik boyutu
4.Hafta *Küreselleşmenin Siyasi ve Güvenlik Boyutu
5.Hafta *Küreselleşmenin Teknolojik ve İletişimsel Boyutu
6.Hafta *Küreselleşmenin Çevresel ve Nüfus Boyutu
7.Hafta *Küreselleşmenin Kültürel Boyutu
8.Hafta *Ara-sınav
9.Hafta *Küreselleşmeye Yönelik Temel Yaklaşımlar
10.Hafta *Küreselleşme Sürecindeki Türkiye
11.Hafta *Küreselleşme Sürecindeki Türkiye
12.Hafta *küreselleşme ve Sosyal Politika
13.Hafta *Küreselleşme ve Sosyal Politika
14.Hafta *Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Sistemleri
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00