Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI307 KÜRESELLEŞME 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Küreselleşme kavramı ve kavramsal çerçevesi, Küreselleşme olgusunu açıklayan kuramlar, Küreselleşmenin kısa bir tarihçesi ,Küreselleşme sürecinde Türkiye, Küreselleşmenin boyutları ve etkileri ile ilgili gerekli bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Küreselleşme olgusu ve etkileri, Küreselleşmenin ekonomi, teknolojik, kültürel ve çevresel gibi birçok alanda gösterdiği değişimler , boyutları, küreselleşme ile ilgili yaklaşımlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Baylis J.,and Smith S., "THE GLOBALIZATION OF WORLD POLITICS" Osterhammel J., and Petersson N.P., "GLOBALIZATION A SHORT HISTORY"
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Powerpoint sunumu, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Makbule Didem Buhari Gülmez
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Küreselleşme kavramı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur
  • 2 Küreselleşme süreci ve bu süreçte bir takım alanda yaşanan değişimleri inceleyebilir
  • 3 Küreselleşme ile ilgili temel yaklaşımlar, küreselleşme olgusunun ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik boyutları hakkında bilgi sahibi olur.
  • 4 Küreselleşme olgusunu ve etkisini analiz edebilir
  • 5 Küreselleşmeye dair teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinir ve bu bilgiyi vaka analizlerinde kullanabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Küreselleşme Kavramı
2.Hafta *Küreselleşmenin Tarihçesi
3.Hafta *Siyasi Küreselleşme
4.Hafta *Küreselleşme ve Ulus-devlet
5.Hafta *Küreselleşmenin ekonomi boyutu
6.Hafta *Kültür alanında Küreselleşme
7.Hafta *Küresel Yönetişim
8.Hafta *Ara-sınav
9.Hafta *Küresel sivil toplum ve toplumsal hareketler
10.Hafta *Küresel çatışmalar
11.Hafta *Küresel Terör
12.Hafta *Küresel çağda self determinasyon politikaları
13.Hafta *Küreselleşme ve Spor
14.Hafta *Küresel düzen ve geleceği

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00