Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PYL5.109 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KURAMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; gelişim psikolojisi kapsamında klasik ve çağdaki kuramların detaylı incelenelerek, alanyazında yer alan araştırma bulguları ile bütünleştirmektir.
Dersin İçeriği : Bu ders, gelişim psikolojisi kuramları hakkında bilgi edinerek, bu bilginin günlük yaşam problemlerine ve meslek yaşantısında aktarılmasını ve alanyazın çalışmalarının eleştirel bir gözle incelenmesini içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Miller, P. H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları (Yay.Haz. B. Onur). Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. Birch, A. (1997). Developmental psychology: From infancy to adulthood. Macmillan International Higher Education. Bornstein, M. H., & Lamb, M. E. (1999). Developmental psychology: An advanced textbook. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum, okuma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : x
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Demet Vural Yüzbaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : x
Dersin Verilişi : yüzyüze

  • 1 Gelişim psikolojisinde yer alan temel kavramları öğrenme.
  • 2 Gelişim Psikolojisi kuramları (Psikanalitik Kuram, Psikososyal Gelişim Kuramı, Bilişsel Gelişim Kuramı, Davranışçı ve Sosyal Öğrenme Kuramı, Etolojik Kuram, Ekolojik Kuram, Sosyokültürel Kuram) hakkında detaylı bilgi sahibi olma
  • 3 Gelişim psikolojisi kuramlarının alanyazın çalışmalarındaki yerini saptama
  • 4 Gelişim psikolojisi kuramlarının mesleki yaşama ne şekilde transfer edilebileceği konusunda bilgi edinme
  • 5 gelişim psikolojisinde güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve temel kavramlar
2.Hafta *Yaşam boyu gelişim kavramı ve ilkeleri
3.Hafta *Psikanalitik Kuram
4.Hafta *Psikososyal Gelişim Kuramı
5.Hafta *Psikanalitik Kuram ve Psikososyal Gelişim Kuramı ile ilgili alanyazında yer alan çalışmaların incelenmesi
6.Hafta *Bilişsel Gelişim Kuramı
7.Hafta *Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgili alanyazında yer alan çalışmaların incelenmesi
8.Hafta *vize
9.Hafta *Davranışçı Kuram
10.Hafta *Sosyal Öğrenme Kuramı
11.Hafta *Davranışçı ve Sosyal Öğrenme Kuramı ile ilgili alanyazında yer alan çalışmaların incelenmesi
12.Hafta *Etolojik Kuram
13.Hafta *Ekolojik Kuram
14.Hafta *Sosyokültürel Kuram
15.Hafta *Etolojik Kuram, Ekolojik Kuram, Sosyokültürel Kuram ile ilgili alanyazında yer alan çalışmaların incelenmesi

  • 1 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Tartışmalı Ders 14 2,00 28,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00