Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI301 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı’dan Kurtuluş Savaşı'na Türk Dış Politikasının temel dinamiklerinin analiz edilmesi ve incelenmesi.
Dersin İçeriği : Milli Mücadele’ye kadarki dönemde Türk Dış Politikasının belli başlı süreçlerine dair analitik bir değerlendirme
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Oral Sander, ANKA’NIN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ: OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ ÜZERİNE BİR DENEME, Ankara, İmge Yayınevi; Mehmet Bülent Uludağ, DÜNYA SİYASİ TARİHİ; İlber Ortaylı, İMPARATORLUĞUN EN UZUN YÜZYILI
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Powerpoint sunumu, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Haktan Birsel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Türk Dış Politikasını temel kavramlarını tanımlamak; bu kavramları siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel olaylarla ilişkilendirmek ve açıklamak.
  • 2 Türk Dış Politikasına yön veren kişi, kurum ve kuruluşları bilmek, adı geçen kurum ve kuruşların özellikleri hakkında açıklamalar yapmak.
  • 3 Osmanlı diplomasisiyle, Türkiye Cumhuriyeti diplomasisinin benzer ve farklı yönlerini yorumlamak.
  • 4 Türk Dış Politikasının geçmişten günümüze geçirdiği gelişim ve değişimi değerlendirmek.
  • 5 Tarih bilgisinin yardımıyla Türkiye'nin günümüz dış politikasını analiz etmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türklerin Anadolu’ya gelişlerine kadar yaşadıkları devletleşme süreçleri
2.Hafta *Selçukluların yaşadığı dış ilişkiler süreçleri
3.Hafta *Osmanlı Devleti kuruluş dönemi
4.Hafta *Rumeli Fetihleri ve Savaşlar, Timur İstilası
5.Hafta *İstanbul’un Fethi ve Avrupa ile ilişkiler
6.Hafta *İran ve Mısır’la ilişkiler
7.Hafta *Sultan I. Süleyman Dönemi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Duraklama Dönemi
10.Hafta *Gerileme Dönemi
11.Hafta *Milliyetçilik ve Osmanlı Devleti
12.Hafta *Yunan ve Ermeni Meseleleri
13.Hafta *Pan-Slavizm ve Osmanlı-Rus İlişkileri
14.Hafta *Tanzimat, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki
15.Hafta *Trablusgarb, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Sevr

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00