Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
COG6.123 COĞRAFİ KEŞİFLER ÖNCESİ TİCARET YOLLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İlkçağlardan coğrafi keşiflere kadar kullanılmış ticaret yolları, bu yolların oluşumunda coğrafyanın önemi ve etkisi, ticaret yolları arasındaki bağlantılar, karayolları ve deniz yolları, Hint Okyanusu-Akdeniz-Avrupa arası ticaret yolları, Karadeniz havzası, önemli şehir ve limanlar, siyaset-ticaret ilişkisi, coğrafi keşiflerin itici sebepleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği : Coğrafi keşifler öncesi ticaret yolları, önemli şehir, liman, kale, kervansaray, derbent, ticari emtia, ticaret-haberleşme ilişkisi ekonomi ve devletlerarası ticari muamelatı kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, trc. Y. Moran, İstanbul, 1984. S. Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, trc. F. Işıltan, Ankara, 1992. V. Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, Ankara, 2007. M. Delilbaşı, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Batı ile Ticâri İlişkilere Genel Bir Bakış, Tarihte Türk Devletleri, II, Ankara, 1987. R. Özey, Ticaret Yolları ve Küreselleşme, İstanbul, 2013. D. H. French, Roman Roads and Milestones of Asia Minor I: the Pilgrims’ Road. British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 3, BAR. International Series 105, Oxford, 1981 Maria Pia Pedani, Doğu’nun Kapısı Venedik, İstanbul, 2015. A.M. Ağar, Memlûklarda Ticaret, Konya, 2015. Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkler Ansiklopedisi. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), çev. R. Sezer, İstanbul, 2017. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul, 2018.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sözlü Anlatım

 • 1 Coğrafi keşifler öncesi ticaret yolları haritasını öğrenme Tarihi İpek ve Baharat Yolları
 • 2 Akdeniz-Kızıldeniz-Hint Okyanusu arası deniz ticareti Anadolu’da kullanılan ticaret yolları ve limanları
 • 3 Doğu ve Batı arasındaki ticarette Akdeniz’in önemi Ticaret yolları ile haberleşme (berid) arasındaki bağlantının kavranması
 • 4 Kara ve deniz ticaret yolları ve bu rotaların hâkimlerinin tutumları
 • 5 Devletlerarası ticari yollar, vergiler, konsoloslar ve temsilciler
 • 6 Devletlerarası ticari yollar, vergiler, konsoloslar ve temsilciler
 • 7 Coğrafi keşifler öncesinde öne çıkan limanlar, şehirler, stratejik merkezler
 • 8 Coğrafi keşifler öncesinde ekonomi (baharat ve diğer önemli ticari mallar)
 • 9 Coğrafi keşiflerin itici sebepleri

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akdeniz-Kızıldeniz-Hint Okyanusu arası deniz ticareti
2.Hafta *Kuzey Karadeniz Ticaret Yolları, Liman ve Şehirleri
3.Hafta *Ticaret Yollarının Kapıları: Limanlar (Mısır-Suriye Coğrafyası)
4.Hafta *Ticaret Yollarının Kapıları: Limanlar (Avrupa Coğrafyası)
5.Hafta *Avrupalı Tüccarlar: Venedik, Ceneviz, Napoli, Floransa, Pisa, Ankona
6.Hafta *Avrupalı Tüccarlar: Marsilya, Katalonya, Barselona
7.Hafta *Keşifler Öncesi Ulusal ve Uluslararası Değerli Ticari Mallar
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Keşifler Öncesi Uluslararası Ticari Antlaşmalar ve İçerikleri
10.Hafta *Karabiber, Şeker ve Tuz Ticareti
11.Hafta *Ticaret Yolları ve Posta (Berid) Teşkilatı Arasındaki Bağlantı
12.Hafta *Osmanlı Devleti ve Doğu-Batı Ticaret Yolları
13.Hafta *Osmanlı Devleti Zamanında Ticaret Yolları ve İskan
14.Hafta *Öğrenci Sunumları
15.Hafta *Öğrenci Sunumları

 • 1 Final : 60,000
 • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 8,00 8,00
Ödev 2 5,00 10,00
Kısa Sınav 1 8,00 8,00
Proje 2 5,00 10,00
Final 2 5,00 10,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Ev Ödevi 1 5,00 5,00
Diğer 2 5,00 10,00
Toplam : 231,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00