Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBK110 SOSYOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsanın toplum içerisindeki davranışlarının tutarlılık esas alınarak sosyalleşmesinin sağlanması
Dersin İçeriği : Gelişen sosyal olaylara paralel olarak, bireylerin gelişimini etkileyen psikolojik faktörler, sosyal ortamların insan yapısı üzerindeki etkileri, bu etkilerin bireyin tutum ve davranışları üzerindeki etkisi, sağlıklı toplum ve sağlıklı davranışın özellikleri, sosyalleşmenin toplumsal fonksiyonları ve ulusların geleceği ile ilgili rolü
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul, 2008. Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul 2004
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrem Özgören Kınlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Sosyal psikolojinin gelişim tarihindeki temel çalışmaları ana hatları ile ve bu disipline katkı sağlayan kişileri isimleri ile birlikte tanımlayabilme
  • 2 Sosyal psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri bir araştırmada uygulayabilme
  • 3 Sosyal psikolojinin temel kavramlarını ve bu kavramlar ile ilgili teorileri açıklayabilme
  • 4 Kişinin sosyalleşme sürecinde etken olan unsurları analiz edebilme
  • 5 Sosyal etkinin kişinin tutum ve davranışını nasıl oluşturduğu ile ilgili değerlendirme yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal psikoloji nedir
2.Hafta *Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze)
3.Hafta *Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler
4.Hafta *Sosyal etki ve uyma
5.Hafta *Tutumlar
6.Hafta *Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
7.Hafta *İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci
8.Hafta *VİZE
9.Hafta *İletişimin özellikleri, ortam ve kültürün özellikleri
10.Hafta *Sosyal biliş (Sosyal algı)
11.Hafta *Grup yapısı ve dinamiği
12.Hafta *Sosyalleşme ve sosyal gelişim
13.Hafta *Sosyalleşme ve sosyal gelişim
14.Hafta *Kültür ve benlik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Vize 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00