Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI213 KARŞILAŞTIRMALI SİYASİ SİSTEMLER 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı siyasal sistemlerin karşılaştırmalı bir incelemesini yapmaktır.
Dersin İçeriği : Temsilci demokrasinin prensipleri ve ilkeleri, siyasi partilerin yapıları ve karşılıklı olarak incelenmesi, çeşitli rejimlerde meclis yapılarının ve hükümet sistemlerinin karşılaştırmalı olarak tetkik edilmesi bu dersin kapsamındadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sabri Sayarı & Hasret Dikici Bilgin, Karşılaştırmalı Siyaset: temel konular ve yaklaşımlar, İstanbul: Bilgi yayınevi, 2013 Yardımcı Kaynaklar 1. Giovanni Sartori, Parties and party systems : a framework for analysis, ECPR: UK, 2005 2. Seymour M. Lipset & Stein Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (1967)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : sözel

  • 1 Siyasal sistem ve rejimleri açıklar
  • 2 Farkli monarşik sistemleri karşılaştırmalı olarak açıklar.
  • 3 Temsilci demokrasinin ilkelerini ve işleyişini açıklar.
  • 4 Farklı ülkelerin siyasal sistemlerini inceler,
  • 5 siyasi rejimlerin karşılaştırmalı bir analizini açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *GİRİŞ : SİYASET BİLİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YAPMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
2.Hafta *TEORİ: SİYASAL SİSTEMLER VE OLUŞUMLARI
3.Hafta *SİYASAL REJİMLER: OTORİTARİZM, TOTALİTARİZM VE LİBERAL DEMOKRASİLER
4.Hafta *REJİM DEĞİŞİKLİKLERİ: OTORİTERLEŞME, DEMOKRATİKLEŞME
5.Hafta *SOSYAL BÖLÜNMELER, SİYASİ PARTİ TİPLERİ VE PARTİLERİN SİYASAL SİSTEMLERDEKİ ÖNEMİ
6.Hafta *KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL PARTİ SİSTEMLERİ I
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL PARTİ SİSTEMLERİ II
9.Hafta *KARŞILAŞTIRMALI SEÇİM SİSTEMLERİ I
10.Hafta *KARŞILAŞTIRMALI SEÇİM SİSTEMLERİ II
11.Hafta *EÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL PARTİ VE SİYASAL REJİME ETKİLERİ
12.Hafta *HÜKÜMET SİSTEMLERİ
13.Hafta *BASKI GRUPLARI VE SIVİL TOPLUM
14.Hafta *SONUÇ : DEMOKRASİ SİSTEMİNİN ANALİZİ
15.Hafta *FİNAL


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 154,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00