Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI207 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal bilimler alanına özgü yöntem bilgisini kazandırmak bu dersin amacıdır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriği araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Geray, H. (2004) Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi Duverger, M. (1964) Sosyal Bilimlere Giriş. Oskay Ü. (çev), Ankara: Bilgi Yayınları Karasar N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: 3A Yayınları Yıldırım A ve Şimşek H. (2000). Sosyal bilimlerde niteliksel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 2. Baskı. Yıldırım C. (1995) Bilimin öncüleri. Ankara: Tübitak Yayınları. Punch K. (205) Sosyal Araştırmalara Giriş. Siyasal Kitabevi yayınları (Komisyon). (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara. Yayınoğlu, Pınar Eraslan. (2005). Halkla İlişkilerde Araştırma. Birsen Yayınevi. Lewins, Frank (2011).Sosyal Bilim Metodolojisi. Lotus Yayınları. Kuş, Elif (2009) Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık: Ankara
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı Powerpoint sunumu Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Canan Uğur Rızzı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Bir araştırma projesinin temel aşamalarını ve içeriğini tanımlar.
  • 2 Araştırma kaynaklarını (insanlar, referans kitaplar, veri tabanları, internet vs.) listeler.
  • 3 Araştırmalarda kaynakların nasıl etkin ve verimli bir biçimde örgütlenebileceğini hesaplar.
  • 4 Araştırmaları yöntembilimsel perspektiflere göre örneklendirebilir.
  • 5 Deney, anket, içerik çözümlemesi gibi nicel araştırma tekniklerini tanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler
2.Hafta *Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler
3.Hafta *Kuram nedir?
4.Hafta *Araştırmanın tanımı, boyutları, sahası
5.Hafta *Nicel Araştırma Tasarımı
6.Hafta *Nitel Araştırma Tasarımı
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Nitel ve Nicel Araştırmalarda Örneklem ve Betimleyici istatistik
9.Hafta *Betimleyici istatistik
10.Hafta *Deneyler ve Sosyal Bilimlerde Kullanımı
11.Hafta *Anketler
12.Hafta *Anketler
13.Hafta *İçerik Çözümlemesi
14.Hafta *İçerik Çözümlemesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00