Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM214 BAĞIMLILIK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin bağımlılık, tedavisi ve önleme konusundaki temel bilgiye sahip olması ve edinilen bilgiler doğrultusunda bağımlı bir bireyin ve ailesinin temel bakım gereksinimlerini belirleyebilme ve hemşirenin bu durumdaki rolünü tanımlayabilme becerisini kazandırmak hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği :  Bağımlılığın tanımı, evreleri, tanı ölçütleri ve çeşitleri  Bağımlılığın epidemiyolojisi, etyolojisi, nörofizyolojisi ve belirtileri  Bağımlılık yapıcı maddeler ve sağlık üzerine etkileri  Bağımlı bir bireyin tanı, tedavi ve bakım sürecinde hemşirenin rolü  Bağımlı bir bireyin iyileştiriminde ve bağımlılığın önlenmesinde hemşirenin rolü  Bağımlılıkta yasal konular
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ögel K, Taner S, Yılmaz çetin C. (2002). Madde Bağımlılığını Önlemede Öğretmen ve Anne Baba Eğitimi Notları. İstanbul, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği Yayınları, No.1. Ögel K, Taner S, Yılmaz çetin C. (2002). Madde Bağımlılığını Önlemede Öğretmen ve Anne Baba Eğitimi Notları. İstanbul, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği Yayınları, No.1. Köknel, Ö.(1998).Bağımlılık: Alkol ve Madde Bağımlılığı. İstanbul. Altın Kitaplar. Öğel, K., Tamar, D., Evren, C., Çakmak, D. (2001) Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1); 47-52. Sutherland, I., Shepherd, J.P. (2001) Social Dimention of Substance Use. Addiction, 96; 445-458.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : barkovizyonda anlatım video /cd izleme film izleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ----
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Leyla Baysan Arabacı
Dersin Verilişi : sunum

 • 1 1. Bağımlılık ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
 • 2 2. Bağımlılığın etyolojisini, epidemiyolojisini ve ilişkili faktörleri tanımlayabilme
 • 3 3. Bağımlılık yapıcı maddeleri, özelliklerini ve etkilerini tanımlayabilme
 • 4 4. Bağımlı bir bireyin fiziksel ve ruhsal değerlendirmesini yapabilme becerisi kazanabilme
 • 5 5. Bağımlılık tedavi yöntemlerini tanımlayabilme
 • 6 6. Bağımlılığı önleme yöntemlerini tanımlayabilme
 • 7 7. Bağımlılığın tedavi ve önlenmesinde hemşirenin rolünü tanımlayabilme
 • 8 8. Bağımlı bireyleri topluma kazandırma yöntemlerini tanımlayabilme
 • 9 9. Bağımlılıkla ilgili yasal süreci öğrenme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders tanıtımı: Bağımlılığın tanımı, Bağımlılık evreleri Bağımlılık tanı ölçütleri Bağımlılık çeşitleri
*------
*--------
2.Hafta *Bağımlılığın epidemiyolojisi Bağımlılığın etyolojisi Bağımlılığın nörofizyolojisi Bağımlılığın fiziksel ve ruhsal belirtileri
*---------
*--------
3.Hafta *Bağımlılık yapıcı maddeler: Sigara ve alkol
*---------
*---------
4.Hafta *Bağımlılık yapıcı maddeler: Psikoaktif maddeler –I Narkotik etki edenler Uyarıcı etki edenler
*------
*--------
5.Hafta *Bağımlılık yapıcı maddeler: Psikoaktif maddeler –II Deprese etki edenler Halüsinojen etki eden.
*----------
*-----------
6.Hafta *Uçucu ve sentetik madde bağımlılığı Diğer bağımlılıklar
*------
*-----
7.Hafta *İnternet bağımlılığı Aşk ve ilişki bağımlılığı
*-----
*-------
8.Hafta *ARA SINAV
*------
*--------
9.Hafta *Bağımlılıkta hasta kabul, anamnez alma ve değerlendirmede hemşirenin rolü
*---------
*--------
10.Hafta *Acil durumlarda, entoksikasyon ve yoksunlukta bağımlı bireye müdahalede hemşirenin rolü
*-----
*-------
11.Hafta *Bağımlılıkta tedavi yöntemleri: Hemşirenin rolü Tedavi prensipleri İlaç tedavisi Psikososyal tedaviler
*--------
*----------
12.Hafta *Bağımlılığın önlenmesi Nüks önleme ve iyileştirim Kendine yardım grupları Bağımlılık tedavisinde ailenin rolü ve aile tedavisi
*---------
*-----
13.Hafta *Bağımlılıkta yasal konular Nerede Suç? Nerede Hastalık?
*--------
*---------
14.Hafta *Film izleme
*------
*-----

 • 1 Midterms : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Seminer 1 4,00 4,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00