Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GER535 SEMİNER 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yaşlı sağlığı alanında uzmanlaşmak isteyen bilim uzmanlığı öğrencilerine bir konuyu araştırma, rapor etme ve sunma becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği : Öğrencinin belirlenen bir konu ile ilgili kaynak taraması, rapor etmesi ve sunması. Yaşlı sağlığı alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin, uzmanlaşmak istedikleri konuda detaylı inceleme yapmalarını sağlar. Bu ders, öğrencilerin ilerideki tez ve diğer klinik araştırmaları için bilimsel veri tabanı oluşmasını sağlar. Bu ders öğrencilerin yaşlı sağlığı alanındaki zayıf yönlerini belirleyerek, bilimsel verilerin ışığında bilgilerini tamamlayıcı bir seminer hazırlamasına yardımcı olur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Pubmed, Science Direct veri tabanları kullanılarak ilgili makalelere ulaşılabilir.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Proje Tasarımı/Yönetimi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Gülşah Kaner Tohtak
Doç. Dr. Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Gülşah KANER TOHTAK
Doç.Dr.Melike TEKİNDAL
Doç.Dr.Dilek ONGAN
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Aradığı bilgiye ulaşabilme, analiz etme ve sunma becerisini kazanır.
  • 2 Hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların çözülmesine yönelik yanıtların verilmesi becerisi kazanır
  • 3 Son bilimsel verileri araştırır, değerlendirir ve yenilikleri tartışır
  • 4 Derlediği bilgileri bir rapor halinde yazar ve sunar,
  • 5 Yaşlı sağlığı alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin, uzmanlaşmak istedikleri konuda detaylı inceleme yapmalarını sağlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer dersine giriş, konuların belirlenmesi
2.Hafta *Yayın tarama, yayınların incelenmesi
3.Hafta *Yayın tarama, yayınların incelenmesi
4.Hafta *Yayın tarama, yayınların incelenmesi
5.Hafta *Yayın tarama, yayınların incelenmesi
6.Hafta *Yayın tarama, yayınların incelenmesi
7.Hafta *Yayın tarama, yayınların incelenmesi
8.Hafta *İncelenen materyaller ışığında seminerlerin ana başlıklarının belirlenmesi
9.Hafta *İncelenen materyaller ışığında seminerlerin ana başlıklarının belirlenmesi
10.Hafta *Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenerek raporların yazılması
11.Hafta *Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenerek raporların yazılması
12.Hafta *Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenerek raporların yazılması
13.Hafta *Yazılan raporların seminer sunumu olarak hazırlanması
14.Hafta *Yazılan raporların seminer sunumu olarak hazırlanması
15.Hafta *Seminer sunumlarının yapılması
16.Hafta *Seminer sunumlarının yapılması


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Rapor 1 60,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 15,00 15,00
Toplam : 75,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 3,00