Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM318 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye nefroloji ve diyaliz hastasının izlemi, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda bilgi kazandırmak; bakım gerektiren durumlarda problem çözme becerisi kazandırmak; daha önceki derslerde edindiği bilgileri bu derse entegre edebilmektir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında öğrenciler; nefroloji hemşireliği kapsamında diyaliz yöntemlerini, diyaliz uygulamalarını ve dünyada ve ülkemizdeki diyaliz hemşireliği hakkındaki yönetmelikleri öğrenmiş olurlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem Ofset, Ankara, 2005. *Guyton AC. Guyton Tıbbi Fizyoloji . Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ (Çev eds). Nobel Tıp Kitavbevl, İstanbul, 2007. *Andreoli TE, Carpenter CJ. Cecil Essentials of Medicine Türkçe. Mıstık S (Çev ed). Nobel tıp Kitabevi, İstanbul, 2008 *Akoğlu E. Hemodiyaliz Hemşireliği El Kitabı. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2000. *Dougirdas JT, Black PG, Ing TS. Diyaliz El Kitabı. S.Bozfakıoğlu (Çev ed). Güneş tıp Kitabevi, Ankara, 2010. *Levy J, Morgan J, Brown E. Oxford Diyaliz El Kitabı.Nobel Tıp Kitabevleri, 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : barkovizyon video/cd izlemi ders anlatımı
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ---
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : sunum

 • 1 1. Böbrek fonkisyonları, Hemodiyaliz ve periton diyalizine ilişkin temel kavramları bilme
 • 2 2. Diyaliz işlemini ve türlerini öğrenebilme / Diyalizde kullanılan araç gereçleri tanıyabilme
 • 3 3. Diyaliz öncesi, sırasında ve sonrasında bakım gereksinimlerini etkin şekilde saptayabilme
 • 4 4. Diyaliz hastasına uygulanan bakımı doğru değerlendirebilme
 • 5 5. Hastayı bütüncül yaklaşımla ele alarak rehabilite edebilme
 • 6 6. Hasta ve ailesinin bakıma katılımını sağlamak için eğitici rol üstlenebilme
 • 7 7. Bütüncül yaklaşım ile mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda diyaliz hastasının bakımını uygulayabilme
 • 8 8. Diyaliz hemşireliği hakkındaki yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilme
 • 9 9. Nefroloji ile ilgili diger önemli hastalıkları bilme
 • 10 10. Dünyada ve ülkemizde diyaliz hemşireliği derneklerini bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Nefroloji ve Diyaliz Ekip Üyelerinin ve Nefroloji Hemşiresinin Görev Tanımları
*---
*---
2.Hafta *Böbrek Fonksiyonları/ Diyaliz Türleri / Diyaliz Endikasyonları ve Kontraendikasyonları
*---
*---
3.Hafta *Hemodiyalizde Kullanılan Araç Gereçler
*---
*---
4.Hafta *Hemodiyalizde Fistül ve Heparinizasyon
*---
*---
5.Hafta *Hemodiyaliz Uygulama Yöntemleri
*---
*---
6.Hafta *Hemodiyalizin Akut ve Kronik Komplikasyonları ve Hemşirelik Girişimleri
*---
*---
7.Hafta *ARA SINAV
*---
*---
8.Hafta *Periton Diyaliz Uygulamaları
*---
*---
9.Hafta *Periton Diyaliz Akut ve Kronik Komplikasyonları ve Hemşirelik Girişimleri
*---
*---
10.Hafta *Özel Durumlarda Hemodiyaliz (Gebelerde, Yaşlılarda,Çocuk)
*---
*---
11.Hafta *Diyaliz Hastalarında Enfeksiyon ve Korunma Yolları
*---
*---
12.Hafta *Diyaliz Hastalarında Beslenme
*---
*---
13.Hafta *Diyaliz Hastalarında Psikososyal Sorunlar ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması
*---
*---
14.Hafta *Nefrolojideki diger hastalıklar
*---
*---

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00