Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM318 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye nefroloji ve diyaliz hastasının izlemi, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda bilgi kazandırmak; bakım gerektiren durumlarda problem çözme becerisi kazandırmak; daha önceki derslerde edindiği bilgileri bu derse entegre edebilmektir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında öğrenciler; nefroloji hemşireliği kapsamında diyaliz yöntemlerini, diyaliz uygulamalarını ve dünyada ve ülkemizdeki diyaliz hemşireliği hakkındaki yönetmelikleri öğrenmiş olurlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem Ofset, Ankara, 2005. *Guyton AC. Guyton Tıbbi Fizyoloji . Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ (Çev eds). Nobel Tıp Kitavbevl, İstanbul, 2007. *Andreoli TE, Carpenter CJ. Cecil Essentials of Medicine Türkçe. Mıstık S (Çev ed). Nobel tıp Kitabevi, İstanbul, 2008 *Akoğlu E. Hemodiyaliz Hemşireliği El Kitabı. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2000. *Dougirdas JT, Black PG, Ing TS. Diyaliz El Kitabı. S.Bozfakıoğlu (Çev ed). Güneş tıp Kitabevi, Ankara, 2010. *Levy J, Morgan J, Brown E. Oxford Diyaliz El Kitabı.Nobel Tıp Kitabevleri, 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : barkovizyon video/cd izlemi ders anlatımı
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ---
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Öğr. Gör. Fatma İltuş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

 • 1 1. Böbrek fonkisyonları, Hemodiyaliz ve periton diyalizine ilişkin temel kavramları bilme
 • 2 2. Diyaliz işlemini ve türlerini öğrenebilme / Diyalizde kullanılan araç gereçleri tanıyabilme
 • 3 3. Diyaliz öncesi, sırasında ve sonrasında bakım gereksinimlerini etkin şekilde saptayabilme
 • 4 4. Diyaliz hastasına uygulanan bakımı doğru değerlendirebilme
 • 5 5. Hastayı bütüncül yaklaşımla ele alarak rehabilite edebilme
 • 6 6. Hasta ve ailesinin bakıma katılımını sağlamak için eğitici rol üstlenebilme
 • 7 7. Bütüncül yaklaşım ile mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda diyaliz hastasının bakımını uygulayabilme
 • 8 8. Diyaliz hemşireliği hakkındaki yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilme
 • 9 9. Nefroloji ile ilgili diger önemli hastalıkları bilme
 • 10 10. Dünyada ve ülkemizde diyaliz hemşireliği derneklerini bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Nefroloji ve Diyaliz Ekip Üyelerinin ve Nefroloji Hemşiresinin Görev Tanımları --- ---
2.Hafta Böbrek Fonksiyonları/ Diyaliz Türleri / Diyaliz Endikasyonları ve Kontraendikasyonları --- ---
3.Hafta Hemodiyalizde Kullanılan Araç Gereçler --- ---
4.Hafta Hemodiyalizde Fistül ve Heparinizasyon --- ---
5.Hafta Hemodiyaliz Uygulama Yöntemleri --- ---
6.Hafta Hemodiyalizin Akut ve Kronik Komplikasyonları ve Hemşirelik Girişimleri --- ---
7.Hafta ARA SINAV --- ---
8.Hafta Periton Diyaliz Uygulamaları --- ---
9.Hafta Periton Diyaliz Akut ve Kronik Komplikasyonları ve Hemşirelik Girişimleri --- ---
10.Hafta Özel Durumlarda Hemodiyaliz (Gebelerde, Yaşlılarda,Çocuk) --- ---
11.Hafta Diyaliz Hastalarında Enfeksiyon ve Korunma Yolları --- ---
12.Hafta Diyaliz Hastalarında Beslenme --- ---
13.Hafta Diyaliz Hastalarında Psikososyal Sorunlar ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması --- ---
14.Hafta Nefrolojideki diger hastalıklar --- ---

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00