Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM114 FİZİKSEL TANILAMA 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere tüm sistemlere yönelik tanılama yöntemlerinin bilgi ve becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında öğrenciler, insan vücudundaki tüm sistemlere yönelik fiziksel tanılama yöntemlerini öğrenmiş olurlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Swartz M.H (Ed:Ünal S).(2010).Fiziksel Tanı.Güneş Tıp Kitapevi,İstanbul Sabuncu N, Akça Ay,F. (2010) Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta bakımı ve Takibi.Nobel yayınları, İstanbul Bates B, (2010) A guide to Physical Examination and history taking.Lippincott Comp. Akça Ay,F.(2007).Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, 1.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul İnanç,N;Hatipoğlu,S;Yurt,V;Avcı,E;Albayrak,N;Öztürk,E.(2003).Hemşirelik Esasları, 8.baskı, Damla mat.,Rek. Ve Yay. Tic. Ltd.Şti.,Ankara
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : barkovizyon maket çalışması video/Cd izleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -----
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Dr.Beste Özgüven Öğr.Gör.Fatma İltuş
Dersin Verilişi : sunum

 • 1 1. Fiziksel tanılama yöntemlerine yönelik hazırlığı yapabilmesi
 • 2 2. Bireyin genel durumunu değerlendirebilmesi
 • 3 3. Deri ve eklerinin değerlendirebilmesi
 • 4 4. Baş ve boyun değerlendirmesini yapabilmesi
 • 5 5. Toraks, akciğerleri, meme ve aksillayı değerlendirebilmesi
 • 6 6. Kalp sistemini değerlendirebilme becerisini kazanabilmesi
 • 7 7. Periferik vasküler sistemi değerlendirebilmesi
 • 8 8. Kas iskelet sistemini ve sinir sistemini değerlendirme bilgi ve becerisini kazanabilmesi
 • 9 9. Abdomeni değerlendirebilmesi
 • 10 10. Genital organ değerlendirmesini yapabilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Fiziksel Tanılama Yöntemlerine Giriş ve Hazırlık (hastaya yönelik veri toplama formlarının incelenmesi)
*---
*---
2.Hafta *Genel Durumu Değerlendirme
*---
*---
3.Hafta *Deri ve Deri Eklerini Değerlendirme
*---
*---
4.Hafta *Baş Değerlendirme
*---
*---
5.Hafta *Boyun Değerlendirme
*---
*---
6.Hafta *Toraks ve Akciğerleri Değerlendirme
*---
*---
7.Hafta *ARA SINAV
*---
*---
8.Hafta *Meme ve Aksillayı Değerlendirme
*---
*---
9.Hafta *Kalp Sistemini Değerlendirme
*---
*---
10.Hafta *Periferik Vasküler Sistemi Değerlendirme
*---
*---
11.Hafta *Abdomeni Değerlendirme
*---
*---
12.Hafta *Kas İskelet Sistemini Değerlendirme
*---
*---
13.Hafta *Genital Organ Değerlendirmesi
*---
*---
14.Hafta *Sinir Sistemini Değerlendirme
*----
*----

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00