Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-MH.35 PROJE ÖNERİSİ YAZIMI 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Araştırma ve geliştirme ülkemiz özelinde genellikle standart bir lisans eğitimi sonrasında devam edilen, yüksek lisans ve doktora düzeyinde gerçekleştirilen faaliyetler olarak görülmektedir. Ancak son yıllarda bu algı değişmekte, özellikle mühendislik lisans eğitiminde öğrencilerin bu faaliyetlere erken bir dönemde dahil olmalarının önemi konusunda farkındalık oluşmaktadır. Bu ders bu kapsamda öğrencilere araştırma sorusu, amaç, yöntem, bütçe gibi proje bileşenlerinin hazırlanması konusunda yol göstermeyi amaçlamaktadır. Halen üçüncü sınıfta okuyan ve gelecek yıl mezun durumda olan öğrenciler hedef kitle olarak belirlenmiştir. Dersin nihai çıktısı olarak öğrencilerin bireysel ya da grup halinde çalışmak istedikleri bir konuda bitirme tezi önerisi veya öğrenci araştırma destek projesi hazırlamaları ve bunu poster olarak sunmaları öngörülmektedir.
Dersin İçeriği : Proje türleri ve kuruluşlar, yardımcı araçlar, proje önerisi bileşenleri, proje yazım ve sunumu
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Friedland, AJ, Folt, CL, Mercer, JL, Writing successful science proposals, Yale University Press, 2018
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunu ve haftalık sınıf içi uygulamalar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Okuma ve yazmayı sevmek
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sunu ile ders anlatımı ve uygulamalar

  • 1 Farklı proje türlerinin genel özelliklerini ayırtedebilmek
  • 2 Bir araştırma-geliştirme projesinin bileşenlerini tanımlayabilmek
  • 3 Proje fikri geliştirme araçlarını kullanabilmek
  • 4 Bir proje fikrinin farklı disiplinlerle olan ilişkisini tartışabilmek
  • 5 Yazılı ve sözlü olarak proje fikrini sunabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Proje türleri ve destekleyen kurumlar
2.Hafta *Araştırma-geliştirme proje içerikleri: TÜBİTAK, NSF ve AB Proje Örnekleri
3.Hafta *Poje fikri geliştirme için araçlar: veri tabanlarından yararlanma
4.Hafta *Poje fikri geliştirme için araçlar: beyin fırtınası, zihin haritalama,
5.Hafta *Proje fikrini araştırma sorusu haline getirme
6.Hafta *Kavramsal çerçeve ve projenin öneminin/anlamlılığının formülasyonu
7.Hafta *Proje beklentisi ve amaçlarının oluşturulması
8.Hafta *Literatür tarama
9.Hafta *Dönem içi rapor teslimi
10.Hafta *Proje yönteminin oluşturulması
11.Hafta *Proje çıktıları ve bunların başarım ve denetim ölçütleri
12.Hafta *Proje bütçesi hazırlama, proje zaman tablosu oluşturma
13.Hafta *Projenin bilimsel ve yaygın etkisinin gözden geçirilmesi
14.Hafta *Proje özeti yazma ve başlık belirleme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00