Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE514 İLERİ HABERLEŞME 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Hücresel radyo tasarımının temellerini anlamak, 2. İlgili kanal modellerini anlamak 3. Mobil radyo modülasyon tekniklerini öğrenmek 4. Çok kullanıcılı ve hücresel kablosuz iletişim sistemlerinin temellerini öğrenmek
Dersin İçeriği : Kablosuz haberleşme sistemlerinin temelleri temelleri, gezgin kanal karakterizasyonu, gezgin radyo icin modulasyon teknikleri, değişik çeşitleme ve birleştirme teknikleri, zaman, frekans ve kod bölüşümlü çoklu erişim ve kapasitenin bulunması ve ağ oluşturma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Wireless Communications, Andrea Goldsmith T. S. Rappaport, "Wireless Communications: Principles & Practice," 2nd Ed., Prentice-Hall:Upper Saddle River, NJ, 2002, ISBN 0-13-042232-0. Digital Communications, Proakis, John G, NY: McGraw-Hill
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders içerikleri Ödevler Soru çözme oturumları Dönem sonu uygulama ve araştırma projesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Esra Aycan Beyazıt
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 1. Hücresel iletişim standartlarını ayırt eder (1G / 2G / 3G sistemleri)
 • 2 Frekans yeniden kullanımı, sinyal-girişim oranı, kapasite ve spektral verimlilik arasındaki değişimleri tanımlar.
 • 3 Büyük ölçekli yol kaybı ve gölgelemeyi tanımlar.
 • 4 Doppler spektrumu, tutarlılık süresi, güç gecikme profili ve tutarlılık bant genişliği açısından küçük ölçekli solmayı tanımlar
 • 5 Yaygın kullanılan modülasyon metotları için hata olasılıklarını analiz eder.
 • 6 Kanallı radyo sistemlerinin performansını analiz edebilir.<br /><br />
 • 7 Farklı çeşitlilik çeşitlerini ve mobil radyo kanalları için performansı nasıl geliştirdiklerini açıklar.
 • 8 Kablosuz ağlarda kanal belirsizlikleri, çoklu erişim kanallar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kablosuz Haberleşme Sistemlerine Giriş
2.Hafta *Sinyal Yayılımı ve Yol Kayıpları Modelleri
3.Hafta *Mm Dalga Yayılımı, Gölgeleme, Yol Kayıpları ve Gölgeleme Etkisi, Model Parametreleri
4.Hafta *İstatistiksel Zayıflama Modelleri, Dar Bantlı Modeller
5.Hafta *In-Phase/Quad Alıcı Sinyalleri, Düzenli AoA, Sinyal Zarf Dağılımı
6.Hafta *Geniş Bant Solması, Doppler ve Gecikme Yayılması
7.Hafta *Shannon Kanal Kapasitesi, Düz ve FS Solma Kanallarının Kapasitesi, Doğrusal Modülasyon 3
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Doğrusal Modülasyon ve AWGN Performansı
10.Hafta *Sembol Hatası Olasılığı, Birleşik Ortalama Hata ve Kesinti, Doppler Etkisi
11.Hafta *Çeşitlilik, Maksimum Oran Birleştirme
12.Hafta *İletim çeşitliliği, Uyarlamalı modülasyon ve uyarlamalı MQAM
13.Hafta *Sonlu takımyıldızların etkisi, MIMO sistemleri, Kapasite, Hüzmeleme, Çeşitlilik
14.Hafta *Çok Yollu Modülasyon, OFDM FFT Uygulaması, MIMO-OFDM
15.Hafta *Proje Sunumları

 • 1 Rapor : 15,000
 • 7 Final : 40,000
 • 9 Proje : 45,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 1 30,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Rapor 1 0,50 0,50
Benzetim 1 45,00 45,00
Araştırma Sunumu 1 0,50 0,50
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Toplam : 186,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00