Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBBF 330 BİLGİ OKURYAZARLIĞI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Her alandan öğrencinin; bilgi gereksinimini anlama, doğru kaynakları seçme, bilgiyi değerlendirme, eleştirel düşünme ve problem çözme ve etik değerleri dikkate alarak kullanma konusunda bilgi ve becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği : Bilgi Okuryazarlığı dersi kapsamında, öğrencilere öncelikle bilgi, bilgi türleri temel bilgisi verilecek ardından bilgi okuryazarlığı kavramı tanıtılacaktır. Ardından bilgi ihtiyacını belirleme, ilgili bilgi kaynaklarını bulma, arama stratejisi geliştirme, bilgiyi değerlendirme, kullanma, atıf yapma, sunum teknikleri konuları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Kurbanoğlu, Serap (2010). Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz. Türk Kütüphaneciliği 24, 4 (2010), 723-747. - TUDelft Open CourseWare Information Literacy https://ocw.tudelft.nl/courses/information-literacy-i/subjects/level-1/ - Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Okuryazarlığı Programı http://hubo.hacettepe.edu.tr/ - Polat, Coşkun (2011). Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı “Bilgi Okuryazarlığı” ve Üniversite Kütüphanelerinin Rolü. Bilgi Kullanıcılarının ve Yöneticilerinin Buluştuğu Platformlar Olarak Bilgi-Belge Merkezleri Sempozyumu, 5-8 Mayıs 2011, Ardahan. Polat, Coşkun. Bilimsel Bilgiye Erişim. https://docplayer.biz.tr/7828801-Bilimsel-bilgiye-erisim-yrd-doc-dr-coskun-polat.html
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze<br /> Örneklerle katılım sağlama<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Gülten Alır Derbent
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 • doğru ve yeterli bilginin karar vermedeki önemini bilir
  • 2 • bilgi gereksinimini fark eder
  • 3 • arama stratejisi belirler
  • 4 • olası bilgi kaynaklarını belirler,
  • 5 • bilgiyi değerlendirir,
  • 6 • bilgiyi düzenler,
  • 7 • bilgiyi eleştirel düşünme ve problem çözme amacıyla kullanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilgi, bilgi türleri
2.Hafta *Bilgi, bilgi türleri,
3.Hafta *Bilgi Okuryazarlığı Kavramı
4.Hafta *Bilgi ihtiyacını belirleme
5.Hafta *Bilgiyi bulma; bilgi kaynakları
6.Hafta *Bilgiyi bulma, arama stratejisi geliştirme
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Bilgiyi değerlendirme, güvenilirlik, ilgililik
9.Hafta *Bilgiyi değerlendirme, uygulama
10.Hafta *Bilgiyi işleme, kaydetme
11.Hafta *Bilgiyi sunma, sözlü sunum teknikleri
12.Hafta *Öğrenci sunumları
13.Hafta *Öğrenci sunumları
14.Hafta *Etik değerler ve bilgi kullanımı, Değerlendirme

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 25,000
  • 2 Araştırma Sunumu : 25,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Araştırma Sunumu 1 8,00 8,00
Final 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00